Henter klimadata fra Antarktis

Foto og forsidefoto: Norsk forskningsinstitusjon henter klimadata fra Antarktis.Bildet viser de seks ekspedisjonsdeltakerne før de reiste fra den norske stasjonen Troll i Dronning Maud Land og mot Fimbulisen. Fra venstre Stein Tronstad (ekspedisjonsleder), Elvar Ørn Kjartansson, Johan Hustadnes, Tore Hattermann, Kirsty Langley og Kjetil Bakkland. Foto: Elvar Ørn Kjartansson, Norsk Polarinstitutt.

De seks deltakerne på årets ICE-Fimbulisen-ekspedisjon skal oppsøke de samme målestasjonene som fjorårets ekspedisjon utførte målinger på for ett år siden. Målestasjonene har siden i fjor høst målt strøm, temperatur og saltinnhold i havet under Fimbulisen. Dataene derfra vil gi oss bedre forståelse av klimaet i Antarktis, og resultatene kan være med på å påvirke prognosene for framtidas havnivå.

Målet med forskningsprosjektet på Fimbulisen er å få innsikt i issmeltingen på undersiden av isen i dette svært viktige smelteområdet. Det knyttes stor spenning til hva dataene som nå hentes inn vil fortelle oss.

–Vi er først og fremst spente på om alt går som planlagt og om de utplasserte instrumentene har virket som de skal. Da vil vi ha mye spennende data og jobbe med, og vi får vite mye mer om hva som skjer med Fimbulisen og de andre isbremmene i Dronning Maud Land, sier prosjektleder Ole Anders Nøst fra Norsk Polarinstitutt.

I tillegg til å hente data fra målestasjonene, skal årets deltakere gjenta fjorårets radararbeid for å se omfanget av issmeltingen under isen og registrere isbevegelse og hastighet.

–Gjennom disse unike datasettene får vi ny og viktig innsikt om klimaprosesser som er viktige for stabiliteten av Øst-Antarktis, sier ICE- leder Nalân Koç fra Norsk Polarinstitutt.

Arbeidet på Fimbulisen er planlagt å være ferdig rundt jul. Resultatene skal analyseres hos Norsk Polarinstitutt i Tromsø, og i løpet av våren 2011 vil de første resultatene være klare. Ekspedisjonen kan underveis følges med daglige oppdateringer via nettsiden http://fimbul.npolar.no/no/

Denne artikkelen er skrevet av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt.

Bildeserie: Is i Arktis og Antarktis

Stikkord: