Gullmedalje fra Det Russiske vitenskapsakademiet

Svetlana Murzina 600.jpg

Article in English

Dr. Svetlana Murzina gjennomførte sitt doktorgradsarbeid i tilknytting til ARCTOS-nettverket og Framsentret, og er nå er ansatt som forsker ved laboratoriet for miljøbiokjemi ved det Karelske forskningssenter, det Russiske Vitenskaps Akademi i Petrozavodsk. Hun fikk den prestisjefulle utmerkelsen for unge forskere for sitt arbeid med betydningen av fettsyrer i den økologisk og biokjemiske tilpassinger hos fisk i subarktiske og arktiske områder. Den offisielle seremonien og overrekkelsen av medaljen fant sted 2. april i presidiet til det Russisk Vitenskapsakademi.

Gullmedaljen for unge forskere utdeles av Det Russiske Vitenskapsakademiet til fremragende forskere innen naturvitenskap og humanistiske fag. Murzina ble tildelt medaljen for sitt arbeid gjennomført i forbindelse med hennes doktorgrad.

Murzinia gjennomført sin doktorgrad tilknyttet ARCTOS nettverket og Framsentret i nært samarbeid med Professorene Stig Falk-Petersen og Jørgen Schou Christensen, medstudent Camilla Ottesen ved Universitetet i Tromsø, Dr Haakon Hop NP og Jørgen Berge UNIS. Murzina var tilknyttet forskningsprosjektene Iceedge og Cleopatra (http://www.iceedge.no/) og arbeidet ble støttet av Statoil og materialet innsamlet på tokt med F/F Helmer Hansen og Lance i regi av Norsk Polarinstitutt, UNIS og Universitetet i Tromsø.

Samarbeid med Russiske forskere

Forskere i ARCTOS nettverket har arbeidet tett med Russiske forskningsinstitusjoner siden 80-tallet og har i de siste 2 årene blitt tildelt flere forskningsprosjekter fra Norges Forskningsråd hvor norsk – russiske samarbeid står sentralt, inklusive:

  • Combined effects of Petroleum and the Environment in bivalves from the Norwegian-Russian Arctic” (COOPENOR):  Dr Jasmine Nahrgang
  • The Oceanography of Grønnfjorden and Billefjorden (GrønnBille): Professor Jørgen Berge.
  • Timing of ecological processes in Spitsbergen fjords  (SpitsEco): Dr Ole Jørgen Lønne
  • Ecological processes during the polar night (Marine Night): Professor Jørgen Berge
  • Exchange of students and teaching cooperation between Norway and Russia: Professor Paul Wassmann
  • Young Scientist Forum Tromsø: Professor Stig Falk-Petersen

 

Til sammen utgjør disse prosjektene, som spenner fra store forsknings- til nettverksprosjekt, en unik portefølje som både bygger på ARCTOS og Framsentrets etablerte nettverk mot Russland og som vil er viktige brohoder for yngre forskere på begge sider av grensen. Dr Murzina er et godt eksempel på hvordan et tett samarbeid gjennom felles veiledning av studenter skaper et varig og gjensidig gode bilaterale forbindelser.

 

Stikkord: