Funn av nye miljøskadelige stoffer

 

De stoffene som har vært mest i bruk de senere år i Europa er også de som det finnes mest av i den arktiske naturen, sier Elisabeth Isaksson. Forsidefoto: Iskjerneboring på Svalbard. Foto: Norsk Polarinstitutt.

For å erstatte tidligere miljøskadelige stoffer som vanskelig brytes ned i naturen, har det de senere år blitt produsert nye stoffer som skulle forsvinne mye lettere. Nå viser det seg at også flere av disse stoffene blir lenge i natursystemet, og at de spres over hundrevis av kilometer i Arktis.

Forskergruppe

Glasiolog Elisabeth Isaksson fra Norsk Polarinstitutt har sammen med forskere fra andre europeiske land, USA og Canada analysert iskjerner fra Holtedahlfonna på Svalbard, 1150 moh. Forskerne har sett nærmere på 47 pesticider (plantevernmidler) som er i bruk, og 17 pesticider som det ikke lenger er lov å benytte. De har også studert nivåer av flammehemmende kjemikalier i iskjerner som er vanlig å bruke i husholdningen, tekstiler og i elektronisk utstyr.

Stoffene som er tillatt å bruke er framstilt syntetisk for å erstatte andre stoffer som er svært skadelige for miljøet. Disse nye stoffene er framstilt for å kunne brytes ned i naturen og ikke bli transportert vekk fra stedene der de er i aktiv bruk.

Motstandsdyktig

Forskernes undersøkelser viser at dette ikke stemmer. Noen av disse miljøskadelige stoffene er mer motstandsdyktige enn beregnet, og de er å finne i atmosfæren i nordområdene. De kan fraktes hundrevis av kilometer med vind og havstrømmer til fjerne områder av Arktis. Undersøkelser som ble gjort lenger øst, på isbreen Austfonna på Svalbard, viste at det kan være store forskjeller på nivåene over distanser på ca 200 km i Arktis når det gjelder opphopingen av pesticider fra atmosfærisk transport fra Eurasia.

– De stoffene som har vært mest i bruk de senere år i Europa er også de som det finnes mest av i den arktiske naturen, sier Elisabeth Isaksson.

Lyspunkter

Men det var også lyspunkter i forskernes funn. Mengden av noen av de forbudte stoffene har gått ned i Arktis. De internasjonale politiske vedtakene om forbud er blitt gjort etter at det er blitt påvist at disse stoffene er meget vanskelig nedbrytbare og svært giftige. Sannsynligvis er nedgangen en følge av myndighetenes forbud mot å bruke dem.

Publisert

Resultatene fra iskjernestudiene på Holtedahlsfonna er nylig publisert i fagtidsskriftene Environmental Science & Technology (Deposition history of brominated flame retardant compounds in an ice core from Holtedahlfonna, Svalbard, Norway – webversjon) og Journal of Geophysical Research (Current use and legacy pesticide deposition to ice caps on Svalbard, Norway).
 

Norsk Polarinstitutts rolle i Framsenteret:

Norsk Polarinstitutt er et miljødirektorat som i hovedsak finansieres over Miljøverndepartementets budsjett. Polarinstituttet skal drive forvaltningsrelatert og miljørettet polarforskning, forvaltningsrådgiving og kartlegging av norske polarområder.

Instituttet er nasjonal forvaltningsmyndighet etter miljøforskriften for Antarktis og fredningsforskriften for Bouvetøya. Instituttet har også medarbeidere stasjonert i Ny-Ålesund og Longyearbyen på Svalbard og på Trollstasjonen i Antarktis.

Stikkord: