Framdagen 12. november 2015 – Program

Framdagen er et årlig arrangement som skal bidra til tverrfaglig samarbeid, økt profesjonell og sosial kontakt samt inspirere til bedre og bredere formidling. Målgruppen er Framsenterets medlemmer, samarbeidspartnere og media. I år er det femte gang vi møtes slik. Vi har satt sammen et spennende program!

  • Fra bunnen av tareskogen, knølhvalens beiting, og til sjøfuglen i fjellet.
  • De dykker der ingen kunne tro, i forskningens tjeneste.
  • Havmiljøsamarbeid med Russland.
  • Framsenteret inn i de neste fem årene.
  • Rapport fra en femårsseilas på land.
  • Oljeutslipp: Framsenteret på hugget.
  • Relevant og i forskningsfronten?
  • Havforsuring: klimaforskning i Ny-Ålesund
  • Flaggskipet miljøgifter – ei vaktbikkje i nord.

Framprisene 2015: Hvem vinner Framsenterets forskningspris? Hvem får æren av å motta Framsenterets formidlingspris?

Mat, drikke og den gode samtalen.

Sett av hele dagen, og litt av ettermiddagen, og kanskje kvelden!

Ja, også kommer Lars Bremnes!

Ingen påmeldingsavgift, men av hensyn til bespisning ber vi om påmelding snarest, helst innen 6. november.

Påmelding til hilde@framsenteret.no

 

Program

10.00: Velkommen v/ adm. direktør Are Johnsen, Framsenteret AS

10.05: Anne Husebekk, Senterleder og rektor UiT Norges arktiske universitet: «Framsenteret inn i de neste fem årene»

10.30: Rolf Anker Ims, Leder for flaggskipet “Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap, samfunn og urfolk.» Professor ved UiT Norges arktiske universitet: «Rapport fra en 5-årsseilas på land: Hvor står og går det terrestre flaggskipet i Framsenteret?»

10.55: «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse»: «Flaggskipet Miljøgifter- ei vaktbikkje i nord» (Kjetil Sagerup, Akvaplan-niva) og «The Fram Centre at the cutting edge of oil spill impact!» (Lionel Camus, Akvaplan-niva)

11.20: Kaffe

11.40: «Effekter av klimaendringer på fjord og kystøkosystemer»: «Kyst og Fjord i Nord: fra bunnen av tareskogen, knølhvalens beiting og til sjøfuglen i fjellet» (Lis Lindal Jørgensen, Havforskningsinstituttet)

12.05: «MIKON – Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord»: Nytt flaggskip med stødig kurs (Anita Evenset, Akvaplan-niva)

12.30: «Havforsuring og økosystemer i nordlige farvann»: Havforsuring – klimaforskning i Ny Ålesund (Peter Thor, Norsk Polarinstitutt)

13.00: Lunsj

14.00 «Havisen i Polhavet – teknologi og avtaleverk»: «Relevant og i forskningsfronten? Flaggskip Polhavet og ny vitenskapelig plan» (Hans-Kristian Hernes, UiT – Norges arktiske universitet)

14.25: Anne Berteig, Klima- og Miljødepartementet: "Havmiljøsamarbeid med Russland"

14.55: Pernilla Carlsson, forsker RECETOX/Masaryk University/Akvaplan-niva og Haakon Hop, forsker Norsk Polarinstitutt:  «Diving is N-ICE! – Zooplankton and ice fauna ecology – diving for science”

15.25: Framprisene 2015.

15.50: Lars Bremnes

16.10 – 18.00: Mingling, mat og drikke.

Stikkord: