Forskerspirer poster

Glade elever fra klasse 10D på Sommerlyst skole da posterne ble presentert på mandag på Polaria. Fra venstre: Frida Brattsti Theodorsen, Pernilla Degerstrøm og Håkon Andreassen. Foto: Helge M. Markusson, Framsenteret.

Nordområdeprosjektet, som er et prosjekt på tiende klassetrinn på Sommerlyst skole, er et samarbeid mellom skolen , Universitetet i Tromsø, Polaria og Framsenteret. Totalt har over 150 elever vært involvert i prosjektet.

Elevene har fått en rekke forelesninger på Universitetet i Tromsø og har med inspirasjon fra disse jobbet i grupper med problemstillinger innenfor emnene økologi, evolusjon, migrasjon og forvaltning, med klimaendringer som bakteppe.

Problemstillingene er tilpasset Framsenterets fem flaggskip. Arbeidene, som første gang ble vist på Arctic Frontiers 2013, publiseres som vitenskapelige postere. De utstilte posterne er “vinnerne” fra hver 10.-klasse på Sommerlyst.

Utstillinga skal henge ut mai, noe som betyr at langt over 10.000 mennesker vil se den.

Stikkord: