Enorm interesse for Antarktis-jobber

Pingvinbes�k

Forskere får besøk av nysjerrige Adelièpinviner i Antarktis. Foto: Johan Hustadnes, Norsk Polarinstitutt.

Vel nok var det enda flere som søkte på jobbene på Troll i fjor. Likevel er Øystein Mikkelborg imponert over antallet søkere. Mikkelborg, som er avdelingsleder form operasjon og logistikk ved Norsk Polarinstitutt, skal fra sitt kontor på Polarmiljøsenteret gå igjennom bunken på hele 350 søkere.

Nå gjelder det å sette sammen et team som kan passe sammen i et år, for det er nemlig ingen ni til firejobb de seks som blir plukket ut skal inn i: de skal drive en forskningsstasjon isolert fra omverdenen, og det krever sitt.

Opprettet 2005

Troll-stasjonen har nå hatt helårig drift i fem år.  Kombinasjonen av helårsdrift ved Troll og flystripe ved stasjonen gir nye muligheter for norsk forskning i Antarktis. Permanente overvåkningsprogrammer vil bli etablert. Samtidig åpner flyvninger for en utvidet sommersesong som gir mer fleksible løsninger for forskningsopphold i Antarktis. Troll er nå en av svært få stasjoner som en kan fly til, og den vil derfor fungere som en portal til Antarktis for flere andre nasjoner. Logistikkløsningen er også fordelaktig for marine forskningstokt som kan gjennomføres uavhengig av landprogrammene.  

Med koordinatene 72° 01´ S, 2° 32´ Ø er forskningsstasjonen Troll plassert på barmark i nunatakområdet Jutulsessen, fullstendig omringet av den mektige antarktiske iskappen 1270 m.o.h. Dette er i motsetning til de fleste andre forskningsstasjonene i Antarktis, som oftest er plassert på snø.

 

 Slik fortoner en kveldstund seg for staben på Trollstasjonen i Antarktis. Bildet, som er et av innsendte bidrag til Polarmiljøsenterets fotokonkurranse, er tatt 26. januar 2010. Foto: Bertran Kiil, Norsk Polarinstitutt.

Les mer:

Norsk Polarinstitutts nettsider om norsk forskningsaktivitet i Antarktis.

Faktaark fra Norsk Polarinstitutt: Hva gjør norske forskere i Antarktis.

Faktaark fra Norsk Polarinstitutt: Miljøet på Troll

Fact sheet: Troll in the environment – the environment in Troll

Stikkord: