Diskuterer havisens status i Tromsø

Sj�isgruppa

Foto: Sebastian Gerland/Norsk Polarinstitutt

Mindre utbredelse av havis i Arktis de siste årene har ført til økt fokus på både temaet og havisforskningen. I månedsskifte mai/juni skal verdensledende forskere diskutere havisens status og fremtid under konferansen “International Symposium on Sea Ice in the Physical and Biogeochemical System” i Tromsø.
 
–  Havisen er i stor endring. I september 2007 observerte vi langt mindre havisutbredelse i Arktis enn det vi har sett de siste tretti årene med satellittobservasjoner. Målinger viser også at istykkelsen har blitt mindre i flere områder, sier havisforsker og faglig leder av konferansen, Sebastian Gerland, fra Norsk Polarinstitutt.

200 deltagere

På konferansen deltar nesten 200 deltakere fra 21 land, og Universitetet i Tromsø, Norsk Polarinstitutts senter for is, klima og økosystemer (ICE), i samarbeid med International Glaciological Society (IGS), arrangerer konferansen som avholdes for tredje gang. Norges Forskningsråd og klimasekretariatet Climate and Cryosphere (CliC) i Tromsø bidrar også til konferansen. I år vil konferansen foregå på Universitetet i Tromsø. I etterkant av konferansen blir det utgitt vitenskapelige havispublikasjoner i tidsskriftet ”Annals of Glaciology”.

Foredrag om Nansen og isen

I forbindelse med haviskonferansen vil polarhistoriker Harald Dag Jølle fra Norsk Polarinstitutt holde foredraget: Fridtjof Nansen og havet – en annerledes fortelling om den norske polarhelten – på DRIV i Tromsø, 1. juni kl. 19:30. Foredraget er åpent for alle.

Denne artikkelen er skrevet av Elin Vinje Jensen, Norsk Polarinstitutt.

Stikkord: