Delutredning lagt fram

Rapporten, som utgis i Norsk Polarinstitutts rapportserie, er forfattet av Harald Loeng, Geir Ottesen (Havforskningsinstituttet), Martin-A. Svenning og Audun Stien (Norsk institutt for naturforskning). Norsk Polarinstitutt er sekretariat for NorACIA og står dermed som utgiver av publikasjonen.

NorACIA, som er en forkortelse for Norwegian Arctic Climate Impact Assesment, ønsker å synliggjøre eksisterende kunnskaper og utvikle nye nye kunnskaper om klimaet i norsk Arktis og fokuserer på hvilke kunnskapshull som bør tettes.

Rapporten kan lastes ned, her fra NorACIAs hjemmesider.

Stikkord: