Blant ras og korallrev utenfor Lofoten

Omtrent på denne måten kan tsunami-bølgene ha spredd seg etter det store raset ved eggakanten ytterst i Trænadjupet for 4000 år siden. Illustrasjon: MAREANO. Forsidefoto: Lophelia pertusa-korallen forekommer mange steder i raslandskap på havbunnen. Foto: MAREANO.

Historien ser kanskje slik ut: Kalenderen viser år 2000 før Kristi fødsel. Du befinner deg i Norskehavet, ytterst i Trænadjupet, 110 kilometer vest for Værøy i Lofoten. Havoverflaten ligger stille og speilblank. Plutselig brytes roen – havet begynner å røre på seg, og et par meter høye bølger sprer seg i et sirkelmønster. I løpet av noen timer når bølgene frem til Lofoten og kysten av Nordland. På Træna skyller flodbølgene mange meter opp på land. Steinalderbosettingene som ligger lengst ned mot stranden vaskes på sjøen og utslettes.

Ute i havet har enorme masser fra eggakanten rast ned i dypet, og det er denne utrasningen som har skapt tsunamien som etter hvert rammet de første nordlendingene.

På jakt etter spor

Forskere fra Universitetet i Tromsø har studert raset og lett etter spor etter flodbølger. Alderen på raset er fastslått til 4 000 år, og dette raset regnes som det yngste av flere store ras som har foregått langs eggakanten og på kontinentalskråningen utenfor Trænadjupet. Forskerne har også lett etter spor etter flodbølgene som sannsynligvis slo inn over land, men så langt uten hell. Kanskje har naturen slettet alle spor, eller så har man ikke funnet det riktige stedet ennå.

Les mer om MAREANO-toktet på NGUs hjemmesider.

Stikkord: