Bereder grunnen for EU-Arctic Information Centre

arcticonsdag2.jpg

Gunnar Sander deltar på møte om EU-Arctic Information Centre og er hovedforfatter for skipsfart-faktaarket om utviklingen i Arktis. Foto: Elin Vinje Jenssen / Norsk Polarinstitutt.

Av Elin Vinje Jenssen, Norsk Polarinsititutt

 Det arbeides etter en nettverkstenking, men ikke ett sentralisert, fysisk senter, selv om Arktisk senter i Rovaniemi driver det fram, opplyser seniorrådgiver Gunnar Sander fra Norsk Polarinstitutt. Han deltar på møte om EU-Arctic Information Centre under Arctic Frontiers i Tromsø denne uka.

Tilstede på møte er representanter fra norsk og internasjonal akademia, nærlingsliv, organisasjonsliv, miljøorganisasjoner og statlige institusjoner. Det blir innledninger og foredrag om temaer som klima, skipsfart og fiskerier.

Framsenteret er med på WP2 om strategiske konsekvensutredninger og involvering av innbyggere i EU og arktiske land i dialoger om framtidig utvikling. Erfaringene vil ligge til grunn for en søknad til EU om å opprette et senter.

Prosjektet har produsert syv fakta-ark om utviklingen i Arktis bl.a. om klima, skipsfart, olje&gass og fiskerier som inneholder analyser av trender og drivkrefter, konsekvenser, forvaltningsregimer og mulige tiltak fra EU. Gunnar Sander har vært hovedforfatter for skipsfart-arket. Synspunkter som kommer fram under Arctic Frontiers skal innarbeides i et kapittel om skipsfart som skal inngå i den endelige rapporten fra prosjektet til EU-kommisjonen.

Stikkord: