BarentsWatch lansert

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen under åpninga av BarentsWatch. Foto: Bjørn Joachimsen, BarentsWatch.

BarentsWatch er et pionerprosjekt som samler all den kunnskap norsk forvaltning har om kyst- og havområdene våre, og gjør den lettere tilgjengelig for alle. I denne portalen samles informasjon fra 27 ulike tunge aktører. Dette gir oss et mer komplett bilde av hva som skjer i kyst- og havområdene våre, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Hun mener at BarentsWatch vil føre til bedre sikkerhet til sjøs, økt innsikt og et mer helhetlig bilde av hva som skjer. Den 

Helhet

Oppdraget fra regjeringen til Kystverket har vært å lede arbeidet med å utvikle et helhetlig overvåknings- og informasjonssystem som gjør relevant informasjon og tjenester om hav- og kystområdene lettere tilgjengelig for myndigheter, beslutningstakere og allmenne brukere. På rekordtid og uten å overskride budsjetter har prosjektet kommet så langt at man kan lansere en første versjon av informasjonsportalen.

Fiskeri- og kystministeren undertreker at norsk forvaltning har omfattende kunnskap om de nordlige hav- og kystområdene.

-Gjennom BarentsWatch ønsker vi å samle og gjøre tilgjengelig kunnskap fra et stort antall etater i et felles system, for å sikre en mer effektiv og helhetlig overvåking. BarentsWatch vil fylle et behov i vår moderne hav- og kystforvaltning ved å bidra til at relevant informasjon kommuniseres og finner sin vei til den som trenger det,sier Lisbeth Berg-Hansen.

Mange kilder

Foruten å samordne informasjon fra et stort antall kvalitetssikrede kilder, gjør BarentsWatch det mulig for brukeren å kombinere informasjon fra forskjellige fagområder til ny innsikt og kunnskap. Portalen gir til og med brukeren tilgang til databasene informasjonen hentes fra.

BarentsWatch er opptatt av at portalen skal ha stor nytteverdi for brukerne. Derfor utvikles i egen regi også helt nye tjenester basert på data fra det enorme stofftilfanget, og moderne teknologi.

Den første versjonen av BarentsWatch vil være basert på data fra seks statlige etater og inneholder et utvalg informasjonstjenester. Antallet tjenester vil øke gradvis, med nye tjenester klar for lansering om noen få måneder.

På sikt er ambisjonen å gi offentlige myndigheter med maritimt ansvar et lukket system med et felles situasjonsbilde for effektiv operasjonell innsats. Dette er fortsatt under utvikling.

Portal

-Dette er en viktig milepæl i regjeringens nordområdesatsing, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

-Vi får en portal for helhetlig informasjon om våre havområder til nytte for allmenhet og mer spesialiserte brukere. Med BarentsWatch vil etater med operativt ansvar på sjøen på sikt også få et effektivt verktøy til å utveksle informasjon og til å få et felles situasjonsbilde. I sum vil BarentsWatch gjøre oss enda bedre i stand til å ivareta våre viktige roller som havnasjon.

Her finner du BarentsWatch 

Stikkord: