34 millioner til Framsenterforsking

Student Anja Johansen Haugerud fra Norsk Polarinstitutt/ Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet måler og veier polarmåke. Det gir viktig informasjon om kjønn og kondisjon til fuglen. Arbeidet ble utført i forbindelse med feltarbeid i regi av flaggskipet Miljøgifter. Foto: Kjetil Sagerup / Norsk Polarinstitutt.  

Den faglige satsinga i Framsenteret foregår innenfor rammene av fem langsiktige satsingsområder/flaggskip. Alle flaggskipene vil ta for seg forvaltningsmessige, næringsmessige, teknologiske og andre samfunnsmessige aspekter ved klima- og miljøspørsmål i nordområdene. Det er et mål for Framsenteret, og de kunnskapsmiljøene som inngår i senteret, å bli et internasjonalt ledende senter for forskning på klima og miljø i nordområdene.

Det enkelte flaggskip har utarbeidet forslag til prioriterte problemstillinger og faglige aktiviteter for 2012. Det er disse forslagene Miljøverndepartementet har vurdert, og kommet fram til følgende fordeling:

Framsenterets samarbeidsorgan består av et felles sentermøte der de 20 medlemsinstitusjonene har stemmerett og velger en senterleder. I inneværende periode er det Jan-Gunnar Winther, direktør ved Norsk Polarinstitutt, som har dette vervet. Felles forskningsprogram ledes av en forskningsledergruppe valgt av sentermøtet.

-Det er meget gledelig at tildelingen til flaggskipene er videreført på samme nivå som i fjor. Mange spennende forskningsprosjekter startet opp i fjor og de gis nå muligheten til å bli videreført,” sier senterleder Jan-Gunnar Winther.

Stikkord: