Forskerne kommer!

19. september 2024
  –
24. september 2024
Alta, Nordreisa, Storfjord, Midt-Troms, Narvik, Tromsø

Hvordan blir du påvirket av globale klimaendringer?Energidrikk, er det egentlig sunt? Kan vi genredigere ville dyr i naturen for å gjøre dem friske? Kjemikalier, klarer vi oss uten? Alt dette skal forskerne prøve å svare på undere årets turné.

«Forskerne kommer!» er et formidlingstilbud produsert av Framsenterets sekretariat og er en del av de nasjonale forskningsdagene. Forskere og formidlingsfolk fra senterets medlemsinstitusjoner reiser rundt og forteller hva vi driver med. Målgruppen er unge fra mellom 14 og 18 år, samt voksne som ønsker å lære mer.

Vi har siden 2013 besøkt 33 ulike steder i tre fylker, og snakket direkte til over 13.000 personer.

Helse er årets tema for Forskningsdagene, og vi har valgt ut fire ulike temaer som angår helsa til mennesker, dyr og natur.

Energidrikk, bare futt og fart?

«Svært få ungdommer vet hva energidrikkene inneholder, og spesielt hvordan det kan påvirke helsen deres.»

Rasmus Dahl Jakobsen

Rasmus Dahl Jakobsen er utdannet klinisk ernæringsfysiolog ved UiT. Han ble ferdig utdannet i 2022, og jobber nå som universitetslektor ved ernæringsutdanningen på UiT. I tillegg jobber han i en liten bistilling ved UNN som klinisk ernæringsfysiolog. Rasmus har alltid vært interessert i trening, og har derfor en ekstra interesse for hvordan kostholdet påvirker prestasjon. I den sammenheng har han blitt interessert i kosttilskudd, og herunder koffein og energidrikker.

Kan vi genredigere ville dyr i naturen for å gjøre dem friske? 

«Hvor bærekraftig er det å drive bevaring av arter på denne måten, og er det etisk forsvarlig å redigere naturen?»

Torill Blix

Torill Blix har master i bioteknologi fra NTNU, og i 2023 disputerte hun fra UiT Norges arktiske universitet med en avhandling om genredigert oppdrettslaks. Nå jobber hun i NORCE og er særlig opptatt av genredigering som verktøy i bevaring av truede eller utdødde arter. Torill jobber tverrfaglig på tvers av bioteknologi og sosiologi, med bærekraft som innramming, og har erfaring fra andre tema som ansvarlig forskning og innovasjon, sirkulær økonomi og sjømat.

Kjemikalier, klarer vi oss uten

«Vi klarer oss ikke uten plast, bildekk og elektronikk, likevel har vi tilsatt kjemikalier som ikke alltid er så bra for oss eller naturen.»

Linda Hanssen

Linda Hanssen er seniorforsker ved NILU. Hun har en master i organisk kjemi og en PhD i medisinsk biologi. Hun har jobbet med miljøgifter siden 1995. Miljøgifter er en gruppe med kjemiske forbindelser som vi har hatt rundt oss siden 1930 tallet, og antallet vokser.

Globale klimaendringer, hvordan påvirker det oss lokalt?

«Ekstremvær, kraftig nedbør, flom, skred og ras, tørke og mer ustabile vintre vil bli den nye normalen.»

Ole Einar Tveito

Ole Einar Tveito er seniorforsker ved Meteorologisk institutt. Han har i en årrekke jobbet med metodeutvikling for klimaanalyse for å beskrive hvordan klimavariasjoner påvirker miljø og samfunn, spesielt knyttet opp mot hydrologi, økologi og landbruk. Ole Einar har deltatt i og ledet flere norske og europeiske forskningsprosjekter, samt undervist og veiledet studenter ved flere norske universitet. 

Turnéruta

Torsdag 19.9:

Alta

Fredag 20.9:

Storslett

Storfjord

Mandag 23.9:

Narvik

Tirsdag 24.9:

Midt-Troms

Tromsø (kveldsarrangement)

Kontakt:

Helge M. Markusson

Framsenteret, sekretariat

Tlf: 48091373

helge.markusson@framsenteret.no