Her er alt du kan oppleve på “Fritt Fram!” i Tromsø lørdag

frittfram nyny2_650x241.jpg

  • Gratis inngang!

  • Bli med på rebusen, vinn premier!

  • Lett adkomst til fots og med sykkel!

  • Busstopp ved festivalområdet*

  • Gratis parkering**

  • Salg av mat og drikke. Mulighet til å ta med matkurven.

* Rute 33, 34, 37 og 42.

**på anvist område, begrenset antall.

plast i hav_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

1. Et grenseløst hav av søppel

Se deg rundt! Hvor mye av det du ser er laget av plast? Også dyrene i havet ser stadig mer plast når de svømmer rundt på jakt etter mat. Hvorfor er det plast i havet og hvordan påvirker det dyrene der? Bli med og finn ut hvordan du kan hjelpe til å redusere plast i havene!

Hvor: Området mellom Polaria og Mack. Når: Hele dagen. Arrangører: Norut, Havforskningsinstituttet, Norsk Polarinstitutt, NILU – Norsk institutt for luftforskning Tromsø kommune, Studentenes undervannsklubb Tromsø, Nordic Ocean Watch, Framsenteret.

2. Snowhow!

Utstillingen Snowhow viser forutsetninger for de polare prestasjonene til Nansen og Amundsen og åpner for refleksjoner om hvordan mye av den norske polare knowhow (snowhow) hviler på kunnskapen til arktisk urfolk og til nordnorsk ishavsmiljø.

Hvor: MS Polstjerna. Når: MS Polstjerna er åpen hele dagen. Omvisning Snowhow: kl. 12:00, 13:00 og 14:00. Passer for: Alle. Arrangør: Polarmuseet, Tromsø Museum – Universitetsmuseet.

Isbjørn merke_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

3. Snø og isforskning

Vi ser et drivissystem i drastisk endring. Vinteren 2015 gjennomførte Norsk Polarinstitutt i regi av ICE senteret et fem og en halv måneds tokt i drivisen (N-ICE2015) for å studere hvordan havstrømmer og været påvirker drivisen samt effekter på økosystemet. Foran Polaria har vi en utstilling hvor du kan se flotte bilder fra toktet og snakke med forskere som var med. Forskerne viser også hvordan man kan ta isprøver, og hvordan man studerer havistykkelse, og fysiske og kjemiske egenskaper til is og snø. Is og snø kan være veldig forskjellige. Forskere viser hvordan man kan talfeste disse forskjell. Du kan se nærmere på en isbor og instrumenter som brukes i felt.

Hvor: Foran Polaria. Når: Hele dagen. Passer for: Alle . Arrangør: Norsk Polarinstitutt

4. Best på bunnen!

Hva skjuler seg på havbunnen? Sammen med forskere kan du ta prøver fra havbunnen og analysere dem. Det finnes mere der nede enn du trodde!

Hvor: Flytebrygga ved Polaria. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Akvaplan-niva.

5. Hva skjer med naturen om det slippes ut ulovlige stoffer?

Akutt forurensning, hvem har ansvar når det går galt? Kystverket har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påse at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når uhellet inntreffer. Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning som i hovedsak er hendelser med skipsuhell. Formålet med en beredskap mot akutt forgrening er å verne om liv, helse, miljø og næringsinteresser. 

Hvor: Polaria. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Kystverket Beredskapssenter.

torsk_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

6. Hva gjør en havforsker?

Hvor: Polaria. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Havforskningsinstituttet.

7. Hvor dypt kan en sel dykke?

Vi slutter aldri å la oss fascinere av selene. Jo Jorem Aarseth har forsket på hvorfor selen klarer å dykke så dypt som den gjør. Og det er dypt det!

Hvor: Polaria, kinosalen. Når: 12.00 og 13.00. Passer for: Alle. Arrangør: Framsenteret og Polaria.

8. Den uvurderlige isen

I utstillinga PRICELESS handler det om is og snø. Til og med musikken er spilt inn ved å bruke iskjerner fra de polare områdene som instrumenter!  Med den stemningsfulle musikken i bakgrunnen kan du blant annet se spektakulære filmer som viser smeltende is, og dyr i Arktis som er avhengige av isen. Kan du finne ut hva forskerne bruker måleinstrumentet i taket til?

Hvor: Polaria, Arktisk vandring. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Polaria og Norsk Polarinstitutt.

hai og steinbit_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

9. Hei, en hai!

Hvordan ser en hai ut på innsida? Det kan du få svar på når forskere fra Havforskningsinstituttet åpner svarthå, en liten hai som er utbredt langs hele norskekysten. I tillegg kan du få se deler av ei håkjerring, en haiart som kan bli flere hundre år gammel. Havforskerne skal også fortelle hvordan de kan bestemme alderen på fisk.

Hvor: Polaria, klasserommet. Når: 11.30, 12.30 og 13.30. Passer for: alle Arrangør: Havforskningsinstituttet

10. Selforing og -trening

Når vi trener selene legger vi vekt på at det skal bidra til trivselen deres, og vi bruker trening med positiv forsterking. Selene liker å bli utfordret til å lære nye ting. Her får du se seler på nært hold og det er nesten ingen grenser for hva de kan få til! Bli med på selforinga og lær mer om storkobber og steinkobber. Hva bruker storkobben bartene til? Finnes det steinkobber i Arktis?

Hvor: Polaria, selbassenget. Når: Kl.10.30, 12.30 og 14.00. Passer for: Alle. Arrangør: Polaria

11. Nordlysfilmen

Hvor: Polaria, kinosalen. Passer for: Alle. Arrangør: Polaria

gås_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

12. Gåsas grenseløse og farlige reise    

Kortnebbgåsa er en tøff skapning. Den trosser vær og vind, og krysser landegrenser, hav og klimasoner for å sørge for seg og sine. Vinterstid holder gåseflokken til i Belgia og Nederland. Om våren flyr den via Danmark og Norge til Svalbard. Ferden er lang, fiendene og faren er mange. Bli med på gåsespillet! Klarer du å komme deg gjennom hele den fantastiske ferden til gåsa?

Hvor: Foran Framsenteret.Når: Hele dagen.Passer for: Alle. Arrangør: NINA – Norsk institutt for naturforskning.

lover_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

13. Arktisk råds sekretariat

Arktisk råd består av statene Norge, Sverige, Finland, Danmark, Island, Russland, Canada og USA og ledes av utenriksministrene i disse landene. Akkurat nå er det USA som har formannskapet. Rådets sekretariat ligger i Framsenteret og har 13 ansatte. På vår stand kan du møte noen av de ansatte på sekretariatet, lære mer om arbeidet som foregår i Arktisk råd, om hvem som er med, hvilken rolle urfolkene spiller og hvilke temaer som er mest aktuelle for tida.

Hvor: I Framsenteret, foaje 1. etasje. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Arktisk råds sekretariat

14 Arctic Frontiers

Hvor: I Framsenteret, foaje 1. etasje. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Artic Frontiers

15. Møtepunkt

Hvor: Resepesjonen i Framsenteret, 1. etasje.

16. Polarhistoriske foredrag om grenser og kartlegging 

Kari Aga Myklebost,UiT Norges arktiske universitet: Norsk-russisk grensehistorie – 200 år på 20 minutter.

Einar-Arne Drivenes, UiT Norges arktiske universitet: Forskere som fornorskere.

Oddveig Øien Ørvoll, Norsk Polarinstitutt: Hvordan forvaltes stedsnavn på Svalbard?

Lena Aarekol, Polarmuseet: En grenseoverskridende polarhelt. Roald Amundsen – alfahann og husmorideal.

Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt: Det grenselaust djupe Polhavet. Fridtjof Nansens store oppdagelse.

Hvor: Biblioteket i 1. etasje Framsenteret. Når: 12.00 – 14.00. Passer for: Voksne. Arrangør: Norsk Polarinstitutt

17. Kart fra kartverket, fritt tilgjengelig!

Kartverket har flere ulike kartapplikasjoner og nettsteder som inneholder kartdata, eiendomsinformasjon, stedsnavn, arealplaner, laserdata og flybilder. www.norgeskart.no  inneholder landkart, sjøkart og andre datasett satt sammen til et digitalt Norgeskart. Her kan man ta utskrift med kartkvalitet som trykte kart eller skrive ut nødplakat.  En nødplakat inneholder all informasjon nødetatene trenger for å finne fram til for eksempel hytten din. Finn ditt hus eller din hytte og produser nødplakat!

Hvor: I Framsenteret, foaje 2. etasje. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Kartverket

18. Havstrømmene i Polhavet

Varmt vann som strømmer fra Atlanterhavet og inn i Polhavet rundt Svalbard spiller en viktig rolle for isdekket og økosystemet i området. Gjennom en animasjonsfilm forteller vi historien om hvordan denne vannmassen finner veien nordover, hvilke endringer som skjer underveis, og hvordan dette strømssystemet er viktig for klimaet i Arktis.

Hvor: Framsenteret, foaje, 2. etasje. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Norsk Polarinstitutt

19. Været – som alle snakker om
 

Meteorologisk institutt varsler været, overvåker klimaet og driver forsking. Instituttet ble etablert i 1866 – altså feires 150 år i år. Vi utvikler og leverer en lang rekke nyttige tjenester: Vi sørger for at redningshelikoptre kommer trygt fram. Våre klimadata blir brukte til dimensjonering av Norge, og hver dag er yr.no en del av planlegginga til folk. Overordnet mål er å sikre liv og verdier. Kom og hør foredrag om hvordan et værvarsel blir til.
 

Hvor: Framsenteret 2. etasje, seminarrom Ny Ålesund. Når: Hele dagen, foredrag 11.30, 12.30, 13.30, 14.30 og 15.30. Passer for: Værsyke og andre interesserte. Arrangør: Meteorologisk institutt, Vervarslinga i Nord-Norge.

20. Fuglefjellet – grenseløs forskningsformidling

I løpet av fem uker i sommer satt flere hundre tusen mennesker i Norge og Sverige hver kveld å se på hvordan fuglene på Hornøya i Finnmark hadde det. Sakte-TV-konseptet førte til at folk flest lærte mer om sjøfugl. Her får du se høydepunkter fra sendingene og møte en av forskerne som var sentral.

Hvor: Auditoriet, Framsenteret. Når: Hele dagen. Foredrag: 10.15, 11.15, 12.15, 14.15. Passer for alleArrangør: NINA – Norsk institutt for naturforskning, NRK og Framsenteret.

21. Iskjerner

Is er ikke bare is. Det er frossent vann eller superkomprimert snø med mange kjemiske komponenter. Det kan til og med leve dyr i små kanaler i isen, som i havis i Arktis og Antarktis. Mens havisen blir bare noen år gammel, er isbreer dannet over mange hundre eller tusen år, som en stabel av pannekaker med stadig nye lag fra snøfall og frysing av regn og smeltevann. Ved å borre iskjerner og analysere disse i et laboratorium kan man få ut informasjon om historiske klimaforhold, forurensing og atmosfæriske gasser som CO2. Lurer du på hvordan det er mulig? Kom og besøk vår lille islab på Framsenteret!

Hvor: 3. etasje vest Framsenteret (Islab). Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Norsk Polarinstitutt

labutstyr_250x331.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

22. Vi gjøre det usynlige synlig

På NILU er vi eksperter i å analysere miljøgifter, vi er miljødetektiver. I mange av de produktene vi omgir oss med finnes det stoffer som vi ikke ønsker å finne igjen i naturen. Vi kan ikke se dem med øynene våre, hvordan vet vi at de er der? Kom og se hva en miljødetektiv gjør.

Hvor: 3. etasje Framsenteret. Når: Hele dagen. Passer for: Alle, barn i skolealder. Arrangør: NILU – Norsk institutt for luftforskning

23. Hvaljakt med foto og droner

Hvalene har ingen grenser, de beveger seg på kryss og tvers av verdenshavene. De reiser til spesielle steder for å spise og for å reprodusere, noen steder gjør de begge deler, mens andre er spesielt tilpasset enten mat eller reproduksjon. Men: Hvor mange hvaler finnes det? Hvilken art er der? Er det de samme hvalene som reiser dit hver år? Det finnes forskjellig metoder for å måle dette. Vi prøver å svare på disse spørsmålene med bruk av droner. Droner kan fly over hvalene og ta bilder. Vi kan også bruke dronene til å filme hvalenes oppførsel og bevegelse. Tror du at du kan finne hval på drone bilder? Eller identifisere individer? Kom og hjelpe oss med hval identifisering!

Hvor: 3. etasje Framsenteret. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Akvaplan-niva.

 

24. Radioaktivitet og mat

Finnes det radioaktivitet i maten vi spiser hver dag? Er det radioaktiv forurensning i mat fra Nord Norge? Hvordan holde oss oppdatert? Bli med på en undersøkelse av radioaktivitet i daglige matprodukter fra lokalprodusenter! Vi viser deg den nye LORAKON stasjonen for matovervåking i Tromsø. Du får mulighet å velge en produkt fra matkurv, preparere prøven og måle radioaktivitet. Bli med på å undersøke om maten er trygg!

Hvor: 4. etasje, Framsenteret. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Statens Strålevern»

25. Sjøfugl, hvor flyr de?

Millioner av sjøfugl har tilhold langs Norges kyster, fra Mandal i sør til dypt inn i drivisen i nord. I hekkesesongen er sjøfuglene nært knyttet til koloniene sine, men utenfor hekkesesongen kjenner de ingen grenser. Et godt eksempel er rødnebbternen på Svalbard. Den hekker i Arktis, men overvintrer i havområdene rundt Antarktis. Hver vår og høst tilbakelegger rødnebbternen mer enn 80 000 kilometer over åpent hav. De, og andre sjøfugler, lever på havet under alle værforhold. Ny teknologi gjør det nå mulig å studere sjøfuglenes vandringer på en helt ny måte. Hvordan gjør vi det, og hvilke hemmeligheter har vi avslørt? Kom opp i 5. etasje, og vi skal fortelle deg!

Hvor: 5 etasje. Framsenteret. Når: Hele dagen. Passer for: Alle. Arrangør: Norsk Polarinstitutt.

Lance_250x355.jpg

Ill: Kine Kjær/Framsenteret

26. Lance omvisning: Avlyst på grunn av dårlig vær i Arktis. Lance rekker ikke til kai lørdag.

Lance har akkurat avsluttet sin 37. sesong som Norsk Polarinstitutts isgående forskningsfartøy. Fartøyet har gjennomført utallige forskningstokt både i Arktis og Antarktis og det er ikke få forskere og studenter som har satt sine bein om bord gjennom årene. Lance går fra neste år inn i sin siste sesong for Norsk Polarinstitutt før hun erstattes av den nye isbryteren «Kronprins Haakon». Benytt sjansen til å se hvordan forskere og mannskap lever og arbeider under forskningsekspedisjoner i polområdene.

Hvor: Lance, Dampskipskaia, ved Scandic Ishavshotell. Når: 14.00 – 16.00. Passer for: Alle. Arrangør: Norsk Polarinstitutt.

27. Lance havforskning: Avlyst på grunn av dårlig vær i Arktis. Lance rekker ikke til kai lørdag.

Man sier ofte at vi vet mer om stjerner millioner kilometer unna enn om havdyp. Og det er ikke langt fra sannheten, fordi området er utrolig stort, er det i gjennomsnitt 3,7 km dyp (som tre ganger høyden av Tromsdalstinden), og vi kan bare visuelt se gjennom noen titalls meter i vannet nær overflaten. Hvordan tror du forskerne studere vannet i havet og avdekke dens mysterier? Nyere teknologiske fremskritt har skapt utallige muligheter, men grunnleggende metoder som å samle vann og måle grunnleggende egenskapene til havet slik som temperatur og saltholdighet, har vært uendret i flere tiår. Vi inviterer dere til å besøke forskningsfartøyet RV Lance og se hvordan havforskere få informasjon om Polhavet, noe som er like viktig for fiskere, for politikere eller for klimaforskere.

Hvor: Lance, Dampskipskaia, ved Scandic Ishavshotell. Når: 14.00 – 16.00. Passer for: Alle. Arrangør: Norsk Polarinstitutt.

Forskningsfestivalen i Tromsø arrangeres av Framsenteret og UiT Norges arktiske universitet, og er en del av forskningsdagene 2016. De fleste forskningsinstitusjonene i byen deltar.

 

Stikkord: