Framsenterforskere på NRK

Å forske på ville dyr er krevende. I serien «Vill viten», som starter tirsdag 10. oktober, blir vi med fire engasjerte forskere ut i felten, tett på dyr de vil vite mer om. To av forskerne arbeider med markante prosjekter i Framsenteret. Vi gleder oss til å se Audun Rikardsen fra UiT Norges arktiske universitet / Norsk institutt for naturforskning og Åshild Ønvik Pedersen fra Norsk Polarinstitutt på NRK Natur og NRK. Begge er tidligere profilert med egne artikler i Fram Forum (2013 og 2016). 

Audun.jpg

Foto: Sindre Skrede

Audun Rikardsen er professor i arktisk biologi ved Universitetet i Tromsø og NINA – Norsk institutt for naturforskning. Han har et tydelig mål for denne sesongen, og det er å sette satelitt-sendere på noen av hvalene som kommer til Troms hver vinter for å spise seg feite på sild. Audun vil nemlig vite mer om reiseruten til disse gigantene, som gjerne pendler mellom Troms og Karibia.

Prosjektet inngår i Framsenterets forskningsflaggskip "Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord."

Åshild.jpg

Foto: Odd Arne Olderbakk/NRK

Enda lengre nord er Åshild Ønvik Pedersen ute i et av de barskeste landskapene en norsk biolog kan jobbe i. Åshild forsker på svalbardrein, som er en art som ikke finnes noe annet sted enn nettopp på Svalbard. Nå er øygruppen det området i Europa som opplever de største temperaturøkningene både sommer og vinter. Svalbardreinen derimot, er tilpasset et arktisk klima, med bitende kalde vintre og korte somre, og Åshild vil finne ut hva som skjer med svalbardreinen når det blir mildere og våtere vær.

Forskninga inngår i COAT og forskningsflaggskipet "Klimaeffekter på terrestre økosystemer, landskap og samfunn og urfolk".

Stikkord: