Framdagen 2016 – forskning, forvaltning og formidling

Tone Reiertsen,ny_650x433.jpg

Sjøfuglforskeren Tone Reiertsen, NINA/Framsenteret, var en en av forskerne som fikk stor oppmerksomhet på TV  i sommer. da NRK og SVT sendte fra fuglefjellet på Hornøya i fem uker.  Foto: Astrid Rommetveit, NRK.

Framdagen er et årlig arrangement som skal bidra til tverrfaglig samarbeid, økt profesjonell og sosial kontakt samt inspirere til bedre og bredere formidling. Målgruppen er Framsenterets medlemmer, samarbeidspartnere og media. I år er det sjette gang vi møtes slik. Vi starter torsdag 10. november med frokost fra klokken 10.00. Det faglige programmet starter klokken 11.00. Fullt program finner du nederst på denne siden.

Debatt

På Framdagen 2016 ønsker vi å ta temperaturen på hvordan vi har bidratt og hvordan vi tenker å bidra framover i tid, for at vi, som et verdensledende senter for forskning på klima og miljø, er med å legge til rette for utviklingen av nordområdene.

  • Hva er samfunnsnytten av forskningen i Framsenteret? – Vi kjører debatt
  • Kunnskapsproduksjon i Framsenteret – hjelper det samfunnet fremover?

Følgende deltar i debatten:

Norunn Myklebust: Direktør, NINA – Norsk institutt for naturforskning.

Cecilie Terese Myrseth: Fylkesrådsleder i Troms.

Christian Chramer: Regiondirektør, NHO – Troms og Svalbard.

Solrun F. Skjellum: Seksjonsleder, seksjon for klimakunnskap og klimatilpasning, Miljødirektoratet.

Jan -Gunnar Winther: Direktør, Norsk Polarinstitutt.

Sigurd Enge: Leder maritimt arbeid, shipping og Arktis, Bellona.

Anita Evenset: Forskningsleder, Akvplan-niva.

Torkild Tveraa: Seniorforsker, NINA – Norsk institutt for naturforskning.

Rolf Ims: Professor, UiT – Norges arktiske universitet.

Michaela Aschan: Prodekan for forskning/Professor i Fiskeribiologi og Fiskeriforvaltning, UiT – Norges arktiske universitet.

Mette Ravn Midtgard: Seniorforsker, SINTEF Nord.

Ivar B. Prestbakmo: Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms fylkeskommune.

Debattleder: Terje Svabø

Svabø_250x190.jpg

Terje Svabø.

Også i år ser vi på ulike måter å formidle forskning på

  • Da fuglene ble reality-stjerner. Fem uker sammenhengende sending på NRK og svensk TV1 fra fuglefjellet på Hornøya i Finnmark. Norsk institutt for naturforskning og Framsenteret var NRKs faglige samarbeidspartnere og vanligvis ganske anonyme sjøforskere fikk massiv oppmerksomhet. Programskaperne fra NRK Natur kommer. Sammen skal vi fortelle dere hemmelighetene: Hvordan foregikk det? Hvem så, og hvorfor? Hva var virkningen?

Presenteres av: Tone Reiertsen:  NINA – Norsk institutt for naturforskning, Nils Arne Sæbø, NRK Natur, Jenny Duesund, NRK Natur og Helge M. Markusson, Framsenteret.

tian_250x309.jpg

Tian Sørhaug. Foto: forskning.no

  • Forskning som underholdning. Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo, samarbeidet med komikere og ble TV-kjendis. Svekker eller styrker det forskernes status i samfunnet?

Forskerne presenterer sine prosjekter

Hvert år bruker Framsenteret penger på over 70 ulike prosjekter i de seks forskningsflaggskipene. I pausene vil forskerne presenterer noen av disse prosjektene.

Framprisene 2016

  • Hvem vinner Framsenterets forskningspris i år?
  •  Hvem får æren av å motta Framsenterets formidlingspris?

Vi lover også en festlig avslutning etter 16.00 og utover kvelden, med kulturelle og gastronomiske overraskelser.

Ingen påmeldingsavgift, men av hensyn til bespisning ber vi om påmelding snarest, helst innen 3. november 2016.

Påmelding til hilde.folgero@framsenteret.no

Program Framdagen, 10. november 2016

10.00  – 10.50: Vi serverer frokost i Framsenterets kantine

11.00: Velkommen. Frode Kjersem, direktør Framsenteret          

11.10: Framsenteret i dag og inn i framtida: Anne Husebekk, senterleder Framsenteret.

11.30:  Debatt: Hva er samfunnsnytten av forskningen i Framsenteret? Kunnskapsproduksjon i Framsenteret – hjelper det samfunnet fremover? Debattleder

13.00: Kaffe og gjærbakst.

13.00: Presentasjon av utvalgte prosjekter i flaggskipene (i foaje 2. etasje – hele dagen).

13.30: Da fuglene ble reality-stjerner. Presentasjon av formidlingsprosjektet Fuglefjellet: Tone Reiertsen: NINA – Norsk institutt for naturforskning, Nils Arne Sæbø, NRK Natur, Jenny Duesund, NRK Natur og Helge M. Markusson, Framsenteret.

15.00: Forskning som underholdning. Professor Tian Sørhaug, Universitetet i Oslo.

15.45: Utdeling av Framsenterprisene.

16.00: Festlig avslutning på ølhallen, med mat, drikke og musikalsk underholdning.

 

Stikkord: