Det nye Framsenteret i rute

Nilu 2017[1].JPG

De ansatte i Norsk institutt for luftforskning sin avdeling på Framsenteret er noen av de som får nye laboratorier og kontorer når Framsenterets byggetrinn to står ferdig i 2018. Foto/frontfoto (klikk på bildet for større format): Helge M. Markusson, Framsenteret.

"Framsenteret er en viktig del av regjeringens satsing på kunnskap og på nordområdene. Med det nye bygget får vi en enda bedre arena for tverrfaglig forskning og innovasjon, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen, da grunnsteinen ble lagt ned i januar 2016.

Siden har det skjedd mye på tomta mellom Framsenteret byggetrinn 1 og Hålogaland teater i Tromsø.

Fram2 vil få et samla areal på 9500 kvadratmeter og vil ha seks etasjer. Bygget skal romme nye kontorer, laboratorium og møteplasser. Går alt etter planen skal bygget åpnes i mai 2018. Planlagt prøveinnflytting er slutten av februar 2018.

Totalt vil det samla arealet i det eksisterende og nybygget i Framsenteret bli på nærmere 25.000 kvadratmeter. Byggherre er Statsbygg, mens Hent AS har totalentreprisen. Byggekostnadene er i underkant av 500 millioner kroner.

Lysgården – ny storstue

Lysgård 4 mai 2017_650x366.jpg

Lysgården. Foto: Helge M. Markusson. Framsenteret.

I mellom Fram1 og Fram2 kommer senterets nye storstue, på cirka 900 kvadratmeter. Lysgården blir hjertet i det utvidete Framsenteret og skal benyttes av de som arbeider i bygget, og til å ta mot gjester. Forskningsformidling vil få en sentral plass her, og arbeidet med å utarbeide innholdet er i full gang.

Framsenteret vil neste år kunne romme 530 arbeidsplasser. Blant de nye leietakerne i bygget kommer Havforskningsinstituttet og BarentsWatch. I tillegg vil flere de som allerede er i bygget få nye eller utvida lokaler, blant annet NILU – Norsk institutt for luftforskning, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret AS og Arktisk Råds sekretariat.

Stikkord: