Deanodat/Vestertana gjennom 12.000 år – en kulturhistorisk guide.

Vestertana2_450x800.jpg

Det er Stine Barlindhaug, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, og Steinar Pedersen som har skrevet rapporten

De nordlige landskapene har vært i bruk i flere tusen år mens ytre påvirkninger fra klima, vegetasjon og havstigning over tid har endret landskapene. Helt fram til i dag har mange lokalsamfunn i Finnmark praktisert en rekke tradisjonelle næringer basert på et levesett i nær tilknytning til naturressursene. I Finnmarkslandskapet finnes det derfor tallrike spor etter både fortidens menneskers bosetning og bruk og den nære historiske bruken. Det være seg tidlige fangstsamfunn, tamreindrift, fiske, jordbruk og utmarksnæringer samt ulike kombinasjoner av disse. Disse sporene vitner om levesett og landskapsbruk som er og har vært vanlig i store deler av Nord-Norge.

– Vi har i denne publikasjonen konsentrert oss om synlige spor i landskapet etter bosetting og bruk i et større område rundt Vestertana innerst i Tanafjorden. Innsamlingen av kunnskap om landskapsbruk og registrering av kulturminner i marka ble gjort i forbindelse med et forskningsprosjekt i regi av Norsk Institutt for Kulturminneforskning og i samarbeid med Lágesduottar reinbeitedistrikt og Vestertana bygdelag i perioden 2007-2011. Gjennom denne publikasjonen ønsker vi å formidle det flotte kulturhistoriske materialet til et bredere publikum, og flere har også uttrykt ønske om å få tilgang til materialet. Vi håper at mange tar med seg dette heftet ut på turog oppsøker disse spennende stedene. Kulturminnene vi omtaler er lette å få øye på, og de gir forhåpentligvis en ekstra verdi til turen i tillegg til det flotte landskapet, skriver Barlindhaug og Pedersen i innledninga.

 

Her kan du laste rapporten ned i pdf-fprmat

 

Les rapporten i digital utgave

 

Du kan bestille rapporten i trykt utgave, send en bestilling til:

NIKU Nordområdeavdelingen

Framsenteret

9296 Tromsø

 

Stikkord: