Webinar om effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord

Publisert: 25. september 2020

FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning ønsker velkommen til webinar: “Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord.”

Klimaendringer kan få store virkninger på fjord- og kystøkosystemer i nord, noe som igjen har betydning for hvordan og hva vi lever av.

Havforskningsinstituttet og Akvaplan-niva/NIVA leder flaggskipet “Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkologi i nord.” 12 av 21 institusjoner i Framsenteret deltar.

Resultatene fra forskninga skal være relevante bidrag til kunnskapsgrunnlaget for økosystembasert miljø- og ressursforvaltning, forvaltning av kultur- og næringsliv og videreutvikling av bærekraftige kystsamfunn i nord.

På webinaret 29. september presenteres følgende program:

  • Raphaelle Descoteaux, forsker/phd UiT Norges arktiske universitet: The quest for the pole: Are southern species already capable of invading the Barents Sea?
  • Hector Andrade, rådgiver ved Akvaplan-niva: Using otoliths to study the life of cod and redfish in the high north – a FRAM approach
  • Børge Moe, seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning: Seabird habitat use and migration strategies

Moderator: Helge M. Markusson, formidlingskoordinator ved sekretariatet FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning

Dialog: hvert av foredragene varer cirka 15 minutter og det vil være mulig å stille spørsmål til foredragsholderne via chaten på facebook.

Lignende saker