Vil du ha besøk av forskere fra Framsenteret?

Publisert: 12. september 2020

Siden 2013 har vi møtt over 10000 unge og voksne i tre fylker. Du kan få besøk av forskere fra Framsenteret.

Hva dreier deg seg om?

«Forskerne kommer!» er en formidlingstjeneste produsert av Framsenteret. I forbindelse med de nasjonale forskningsdagene fyller vi bilen med forskere fra senterets medlemsinstitusjoner og reiser på turné. Målet er å gi deg ny viten og inspirasjon.

Her er en liten film som vi laget i 2018, og som forteller hva «Forskerne kommer!» handler om:

Hvem er vi?

Framsenteret er kortnavnet for FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Vi består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Du kan lese mer om oss her.

Når foregår dette?

Neste års turné er under planlegging. Forskningsdagene 2021 arrangeres i perioden 22. september – 3. oktober. «Forskerne kommer!» planlegger sine aktiviteter i perioden 22. – 29. oktober. Vi er åpen for å avholde arrangementer både på dag- og kveldstid.

Hvem passer det for, og når er programmet klart?

Programmet er tilpasset elever i videregående skoler og voksne. Men det vi presenterer kan også passe for elever i ungdomsskolenes 9. og 10. trinn.

Har du et ønske om et spesielt forskningstema hører vi gjerne fra deg!

Innhold i årets turné vil være klart i slutten av april/begynnelsen av mai. Alle arrangører vil i  juni motta en informasjonspakke som kan benyttes i forbindelse med lokal markedsføring.

I Harstad er det som regel fullt hus i kinoen når forskerne fra Framsenteret forteller hva de driver med. Ikke bare en gang, men to. Noe som betyr at nesten 800 ungdommer fra fem kommuner var tilstede under arrangementene både i 2017 og i 2018. På scenen: Linda Hanssen, NILU – Norsk institutt for luftforskning, forklarer om forskning på plast fra. Alle foto: Markusson/Framsenteret.

Hva forventes av deg som arrangør, og hva koster det?

Du som lokal arrangør kjenner forholdene best, og vi forventer at arrangementet legges slik at det ikke konkurrerer med for mange andre hendelser. Hvis vi skal ha arrangement på en skole er det et krav at tilstrekkelig antall lærere er tilstede under hele arrangementet.

Arrangør må stille lokaler og normalt AV-utstyr. I tillegg kommer utgifter til overnatting på hotell, eller tilsvarende, samt kaffe og lunsj. Normalt er det fire personer som deltar på turneen.

Møte med både voksne og unge spørrelystne er sentralt i konseptet “Forskerne kommer!”. Her blir Lis Alaart (t.v) fra UiT Norges arktiske universitet intervjuet om isbreforskning som blir intervjuet av Harstad Tidende.

 

En viktig del av “Forskene kommer!” er kontakten mellom publikum og forskere. Her er det Pernilla Carlsson fra NIVA som er i aksjon.

Lignende saker