Viderefører finansieringa av Framsenteret

Publisert: 7. oktober 2020

Regjeringa opprettholder finansieringa av FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning. Det viser forslag til statsbudsjett som ble lagt fram 7. oktober. Vi håper på en økning i 2022, sier faglig leder Bo Andersen.  
Leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen. Foto: Norsk Romsenter.

Leder i styringsgruppe i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning (Framsenteret), Bo Andersen, ser at Klima og miljødepartementet foreslår å videreføre finansieringen av Framsenteret for 2021 på om lag samme nivå som tidligere.

Til sammen foreslås det 53,3 millioner kroner bevilget til FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning på statsbudsjettet for 2021. Forslaget innebærer ei liten økning, 0,5 millioner kroner, i forhold til inneværende år.

Ny strategi

I forslaget til statsbudsjett heter det:

«I 2020 blei det fastsett ny organisatorisk struktur og leiing for Framsenteret i Tromsø, for å leggje til rette for effektiv styring og dynamisk vidareutvikling av det faglege samarbeidet der. I 2021 blir oppfølginga av strategiske tema knytte til forskingssamarbeidet, flaggskipa og formidlinga ei viktig oppgåve.»

– Framsenteret vil bruke store deler av 2021 til å utvikle en ny strategi for samarbeidet og de foreslåtte midlene vil være positive til å avslutte arbeidet innen de pågående programmene.

Samtidig er det viktig å påpeke at bevilgningen til Framsenteret i løpende kroner har vært om lag konstant siden opprettelse i 2010, dette har innebære en tydelig nedgang i kjøpekraften til midlene. Det er fra Framsenterets side et håp om at det pågående strategiarbeidet vil medføre en vesentlig økning av budsjettene for 2022 og videre utover, sier Bo Andersen.

Forskningsmidler

Pengene fra Klima- og miljødepartementet blir i hovedsak benyttet til å finansiere og delfinansiere forskninga som foregår i Framsenterets sju forskningsprogram, samt til formidling og annen logistikk tilknyttet virksomheten. I 2020 er det over 100 prosjekter i gang i regi av forskningssamarbeidet.

I dag består forskningssamarbeidet av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi.

 

Lignende saker