Varmere klima gir økte karbonutslipp på tundraen

Et internasjonalt forskerteam har gjort felteksperimenter på fire kontinenter, for å se hvordan tundraen påvirkes av et varmere klima.

Forskerne monterte drivhusliknende installasjoner (Open-top chambers – OTCs) på fire kontinenter. Disse blokkerte vinden og fanget varme for å skape lokal oppvarming. Oppvarmingseksperimentene førte til en økning på 1,4°C i lufttemperaturen og en økning på 0,4°C i jordtemperaturen, sammen med et 1,6% fall i jordfuktighet. Endringene økte økosystemets respirasjon med 30 % i løpet av vekstsesongen, som igjen førte til at mer karbon ble frigjort på grunn av økt metabolsk aktivitet i jord og planter. Her fra Låvisdalen i Norge. Foto: Siri Lie Olsen/Joachim Töpper

Tundra er en særegen naturtype som vi finner i Arktis og Antarktis og i alpine strøk – over tregrensen på fjell rundt om i verden. Her er bakken frosset året gjennom, derfor spiller tundraen en viktig rolle som karbonlager.

Så hva skjer med tundraen i et varmere klima? 70 forskere har gjort samme type eksperiment i 56 ulike tundramiljøer rundt om i verden for å finne svaret. Resultatene er entydige.

– Økte temperaturer førte til at mer karbon ble frigjort både fra jorda og vegetasjonen. Helt konkret førte en økning i lufttemperaturen på 1,4°C til en økning i karbonutslipp på 30%, forteller Joachim Paul Töpper, seniorforsker i NINA.

Les hele saken på NINAs nettsider.