Utviklingen i Framsenteret: færre, men større prosjekter

Publisert: 5. mai 2021

I FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning stakes nå kursen for forskninga i samarbeidet de neste årene. Den nye strategien innebærer færre, men større prosjekter.  

Styringsgruppa i Framsenteret har hatt flere møter der en framtidig strategi for samarbeidet har vært grundig diskutert. Styringsgruppa har fått omfattende innspill fra medlemsinstitusjonene, brukerne og forskerne. Det foreliggende utkastet til strategi deler forskningen inn i tre geografiske områder, is/hav, kyst/fjord og land/luft. Den spesifikke forskningen skal dekke flere problemstillinger og forskningsområder. Figuren under viser hvordan styringsgruppa ser dette for seg.

 

Tverrfaglig kobling

Styringsgruppa ser for seg at den framtidige forskninga i samarbeidet vil være innen 7-10 større prosjekter med varighet på minst tre år. Flertallet av disse prosjektene bør dekke alle de geografiske områdene og/eller flere av problemstillingene som er vist i figuren. En tverrfaglig kobling mellom naturvitenskap og andre forskningsområder er en klar målsetning

Forskerfokus

Det er en utfordring å komme fra en overordnet strategi til spesifikke prosjekter. For å sikre den faglige kvaliteten har derfor styringsgruppa bedt et dusin forskere samarbeide i en forskerfokusgruppe (scoping-gruppe) for å komme opp med sentrale samfunns- og forvaltnings-relevante spørsmål og problemstillinger innen rammen av strategien som det er viktig at forskningssamarbeidet skal jobbe med de neste årene. Gruppa har bare en måned til å komme opp med disse forslagene.

Oppstart 2022

Styringsgruppa og et medlemsmøte vil, på grunnlag av innspillene, strategien og kravene fra Klima og miljødepartementet, i begynnelsen av juni fremme 7-10 prosjekter som skal gjennomføres. Etter innspill fra forskerne og med en evaluering vil disse prosjektene kunne starte i 2022.

 

Lignende saker