Tydelig rolle i nordområdemeldinga

Publisert: 27. november 2020

Framsenteret har en tydelig rolle i den nye stortingsmeldinga som ble lagt fram fredag 27. november. -Vi er fornøyd med oppmerksomheten, sier leder i styringsgruppa, Bo Andersen.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i samtale med leder i Framsenterets styringsgruppe, Bo Andersen og direktør i Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund. Foto: Helge M. Markusson.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) presenterte i dag den nye nordområdemeldinga for representanter fra forskning, næringsliv, politikk og media som var invitert til Lysgården i Framsenteret. Stortingsmeldinga, som har fått tittelen «Mennesker, muligheter og norske interesser i nord», presenterer regjeringens nordområdepolitikk for de kommende årene.

Strategisk viktig

Regjeringen har definert nordområdene som Norges viktigste strategiske ansvarsområde. Nordområdepolitikken handler både om det internasjonale bildet i Arktis, forholdet til våre naboland i Barentsregionen og på Nordkalotten og utviklingen i Nord-Norge.

-Norske interesser i Arktis må hevdes gjennom et sterkt, livskraftig og kompetent Nord-Norge, sa Bakke-Jensen.

Meldingen viser hvorfor økonomi og samfunnsutvikling i landsdelen, og at det bor folk i nord, er et nasjonalt anliggende og har strategisk betydning for hele landet. Regjeringens overordnete mål for politikken i nord er: fred, stabilitet og forutsigbarhet; internasjonalt samarbeid og rettsorden; helhetlig og økosystembasert forvaltning; økt jobb- og verdiskaping; tettere samvirke mellom næringsliv og kunnskapsinstitusjoner; boattraktivitet og velferd, heter det i en uttalelse fra Utenriksdepartementet.

Ny kunnskap

Forskningssamarbeidet i Framsenteret kommer godt ut av det i denne meldinga, det skal satses videre.

«Regjeringen vil videreutvikle FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning for å framskaffe strategisk kunnskap for forvaltning av et miljø i rask endring,» er et av målene som beskrives i meldinga.

«Fram – Nordområdesenter for klima- og miljøforskning i Tromsø er et unikt samarbeid mellom 20 forskningsinstitusjoner, og et sentralt tiltak i regjeringens satsing på klima- og miljøforskning i nord. Framsenteret har som formål å skaffe fremragende ny kunnskap om klima og miljø, og om miljøkonsekvenser av ny næringsvirksomhet i nord. En evaluering i 2019 vurderte senteret som et vellykket forskningsstrategisk tiltak i nord. Framsenterets nybygg i Tromsø sto klart i 2018, og er et viktig løft for å samlokalisere og styrke sentersamarbeidet,» heter det i meldinga.

God dialog og mange tilbakemeldinger etter at den nye nordområdemeldinga var lagt fram på Framsenteret fredag. Foto: Helge M. Markusson.

-Fornøyd

-Vi må si oss godt fornøyd med den oppmerksomheten vi har fått i denne stortingsmeldinga. Det sier leder i styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen, etter å ha overvært presentasjonen i Tromsø.

-Beskrivelsen av forskningssamarbeidet i Framsenteret er også beskrivelsen av at det har vært fruktbart og nyttig at flere ikke så store aktører søker sammen. Dette samarbeidet har hatt stor nytteeffekt. For oss er det viktig med langsiktighet, og når det signaliseres en videre satsing på Framsenteret så håper jeg at dette også vil vises i form av at vi får de midlene som skal til, sier Andersen.

Lignende saker