Tromsøkultur i kampen mot spredning av plast i Arktis

Publisert: 17. oktober 2018

Kulturutøvere fra Kulta i Tromsø er aktører i kampen mot spredning av plast i Arktis. Framsenteret og Tromsø kommune vil sammen markere seg i Reykjavik i helga.
Sirkus Plastikus: I tillegg til selve forestillinga i Reykjavik skal det vises ei fotoutstilling med bilder av Jamie Bivard og kostymedesign av Rune Hennum Nilsen lørdag kveld. Bildene er tatt under en workshop i prosjektet i Tromsø i sommer.

Sirkus Plastikus heter konseptet som Framsenteret benytter når de sammen med Tromsø kommune skal markere seg under Arctic Circle i Reykjavik på Island. Den internasjonale arktiske konferansen, som arrangeres fra torsdag kveld til søndag, er sammen med Arctic Frontiers i Tromsø den største konferansen av sitt slag, med rundt 2500 deltagere.

Det er scenekunsthuset Kulta i Tromsø som har fått oppdraget å lage ei forestilling som setter fokus på spredning og effekten av plast i nordområdene. Sirkus Plastikus, som er initiert av Kulta og Salt AS sammen med Framsenteret, skal vises i fullt format i Lysgården på Framsenteret under åpninga av Arctic Frontiers i Tromsø i januar 2019. Men publikum i Reykjavik vil få en forsmak på prosjektet allerede lørdag kveld.

Det skjer på rådhuset i Reykjavik, der Framsenteret og Tromsø kommune samarbeider om arrangementet. Det er Ine Camilla Bjørnsten, en av de mest erfarne stunkvinnene i landet, som har produksjonsansvaret lørdag kveld. I tillegg til to utøvere fra Kulta medvirker utøvere fra det islandske nysirkusensemblet Hringleikur.

Nytt forskningsprogram

Forskningskoordinator ved Framsenteret, Kathryn Donnely.

-Framsenteret er i ferd med å etablere et nytt forskningsprogram, med tittelen Plast i Arktis Plastforsøpling har blitt et av de største globale miljøproblemene og er en trussel mot arktiske økosystemer. Vi skal etablere og formidle kunnskap om omfanget, fordeling og transport av plastforurensing i nordområdene, og forske på hvordan det påvirker arktiske økosystemer på land, sjøis og i havet. Det sier forskningskoordinator ved Framsenteret Kathryn A. Donnely.

Sammen med seniorforsker Claudia Halsband, fra Akvaplan-niva, skal direktør ved Framsenteret AS, Frode Kjersem og Donnely fortelle publikum om det nye forskningsprogrammet. Det skal også ordføreren i Tromsø.

Felles sak

-Vi fant fort ut at vi hadde felles sak med Tromsø kommune og ordfører Kristin Røymo, som i det siste året har satt den overdrevne bruken av plast og plastforsøpling på dagsordenen. Det sier formidlingskoordinator ved Framsenteret, Helge M. Markusson, som er prosjektleder for markeringa på Island.

Ordfører Kristin Røymo.

-I 2050 kan det være mer plast enn fisk i havet om vi fortsetter som i dag. Vi må derfor jobbe med å redusere unødvendig plastbruk samtidig som vi tilrettelegger for økt resirkulering og at flere land innfører panteordninger, sier Kristin Røymo.

-Vi har også en storstilt oppryddingsjobb med å fjerne både synlig og usynlig søppel og plast i naturen. Plast, nedbrutt til mikroplast, er påvist i organismer på alle nivåer i den marine næringskjeden. Det påvirker marint liv direkte, og blir også en del av næringskjeden til oss mennesker, poengterer Røymo.

Internasjonalt rettet

Tiltak for å redusere plastutslipp krever internasjonalt samarbeid og nye veier til en bærekraftig sirkulær økonomi. Deltakerne fra ulike institusjoner i Framsenteret er godt integrert i internasjonale forskningsnettverk og samarbeider med forskere fra nordiske og europeiske land og enda lenger unna. I tillegg har Norge en banebrytende rolle når det gjelder den internasjonale diskusjonen om tiltak og reguleringer mot plastforsøpling.

-Da er det viktig at vi snakker om dette også utenfor Norge. Alt henger sammen, og hvis vi kan påvirke holdningene til et internasjonalt publikum vil det på sikt ha en effekt som vi vil se hjemme, sier Markusson.

I tillegg til selve forestillinga skal det vises ei fotoutstilling med bilder av Jamie Bivard og kostymedesign av Rune Hennum Nilsen lørdag kveld. Bildene er tatt under en workshop i prosjektet i Tromsø i sommer.

Sterk tilstedeværelse

Næringssjef i Troms Fylkeskommune, Nils Arne Johnsen.

I tillegg til dette arrangementet er Framsenteret sterkt tilstede under Arctic Circle med flere arrangementer. En egen sesjon, der blant annet sametingspresident Aili Keskitalo deltar, skal et internasjonalt panel se på hvordan forskning kan benyttes på en bedre måte i ulike samfunnsstrukturer. Her samarbeider Framsenteret med tyske Alfred Wegener Institute, EU Polarnet og NINA – Norsk institutt for naturforskning. Programleder er næringssjef i Troms Fylkeskommune, Nils Arne Johnsen.

– Resultatet av sesjonen skal være et bidrag inn i utarbeidelsen av en håndbok som kan brukes av interessenter både nasjonalt og internasjonalt. Det sier forskningsdirektør ved NINA på Framsenteret, Cathrine Henaug.

Hele vårt engasjement på Island i de kommende dagene er en del av Framsenterets oppdrag fra myndighetene; vi skal formidle og kommunisere vår virksomhet, som er forskninga, nasjonalt og internasjonalt, avslutter Helge M. Markusson.

Lignende saker