Tre musearter som lager samme spor

Det er tre musearter som ligner på hverandre. Gråsidemus er størst. Den er grå på siden av kroppen. Rødmus har en pels som er mer rødlig. Klatremusa har lengre hale enn de to andre. Halen har lite hår.


Av: Helge Markusson // Framsenteret

Bilde av gråsidemus
Gråsidemus. Foto: Geir Rudolfsen

Gråsidemusa lever over hele Norge. I sør er den vanligst på fjellet. I Troms og Finnmark er gråsidemusa den vanligste av museartene. Den finnes fra fjæra til høyfjellet. Gråsidemusa liker seg best i områder der det er lyng og tuer. Den spiser mest bark og løv av lyng og busker.

Foto av klatremus
Klatremus. Foto: Jeroen van der Kooji

Klatremus og rødmus er ganske lik. De kan få unger sammen. Klatremusa lever i Nordland og sørover, mens rødmusa lever i Troms og Finnmark. Det er bare i Skjomen i Nordland at artene lever side ved side.

Foto av rødmus
Rødmus. Foto: Karl-Otto Jacobsen

Klatremus og rødmus lever oftest i skogen. Men de finnes også på viddene. De er flinke til å klatre og finner en del av maten sin i trærne. Knopper, frø og bær er favorittmaten. Men de kan også spise insekter.

Foto av bark som er spist på
Om vinteren gnager gråsidemusa barken av dvergbjørk. Den spiser både direkte på stammen, og kapper kvistene opp i små «fyrstikker» og gnager av barken. Foto: Rolf A. Ims

Del gjerne

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Mer om musa og andre dyr som setter spor

Nettsiden SPOR tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Den er også tilpasset undervisning i skolene, med oppgaver og spill.

Stikkord: