Temaside: Plast som miljøproblem

Publisert: 19. november 2020

Plast er nyttig og nødvendig, men også et alvorlig miljøproblem. Her kan du finne artikler og foredrag om hvordan plast påvirker miljøet i nord.
De siste årene har plast i havet fått økende oppmerksomhet i media, og stadig flere blir med på strandrydding for å bli kvitt store plastbiter som over tid brytes ned til mikroplast. Fotograf: Tone Osnes. Frontfoto: Fra rydding av plastsøppel på Kvaløya i Troms og Finnmark. Fotograf: Helge M. Markusson.

Er det farlig å spise sjømat fra et hav fullt av plast?

Plast i havet er et alvorlig miljøproblem som fører til lidelse og tidlig død hos dyr som bor i havet. Men er det farlig for oss mennesker å spise fisk og sjømat fra et hav som det årlig dumpes åtte millioner tonn plast i?

– Fordi Norge er en stor fiskeri- og havbruksnasjon, er det naturlig å stille spørsmål ved om det er trygt å spise den sjømaten vi produserer, sier Ragnar Ludvig Olsen, professor ved Norges fiskerihøgskole ved UiT Norges arktiske universitet.

Skjell forteller om spredninga av mikroplast i nordiske farvann

Ved å undersøke marine skjell har forskere funnet ut mer om spredninga av mikroplast i nordiske kystområder. Blant annet er det avdekket mikroplast fra bildekk, som igjen inneholder giftstoffer.

I en studie av mikroplast har forskere fra Akvaplan-niva og NIVA har undersøkt prøver av 5 ulike marine skjell fra 100 lokasjoner fra Nordsjøen og Østersjøen samt kysten utenfor Svalbard og Grønland. Forskerne finner store geografiske forskjeller i distribusjonsmønster for mikroplast i marine skjell i de studerte områdene.

Kan vi resirkulere plast uten å samtidig resirkulere miljøgifter?

Produksjonen av plast har økt med tjuegangen i løpet av de siste 50 årene. Den forventes å dobles igjen innen 2035 – og firedobles innen 2050. Mye av denne plasten inneholder farlige kjemikalier og kan ikke gjenbrukes i nye produkter.

– Til tross for at plasten er svært viktig i hverdagen vår, har plastavfall blitt den største menneskeskapte miljøkatastrofen det siste tiåret, sier prosjektleder for PLASTCYC, Golnoush Abbasi ved NILU – Norsk institutt for luftforskning, arbeidssted Framsenteret.

Plast er allestedsnærværende i arktiske miljøer

Arktis er i fare og kan lide av negative effekter hvis plast tas opp i næringskjeden, viser  forskningsrapport fra AMAP og Framsenteret. Forskerne Claudia Halsband, Akvaplan-niva, og Dorte Herzke fra NILU – Norsk institutt for luftforskning har gått i gjennom det publiserte forskningsmaterialet som for tiden er tilgjengelig om plastforurensning i Arktis. Det viser at denne nye forurensningen gir et problem også i et område langt fra de folkerike delene av verden.

Sju grunner til at plast i havet påvirker deg direkte

Alle har hørt at plast er dårlig for økosystemet i havet. Men visste du at det har direkte effekter på oss mennesker? Forskere har forsøkt å få et samlet bilde over hvilke effekter plast har på det marine økosystemet og de tjenestene som produseres der og som vi mennesker er avhengige av. Her er sju grunner til hvorfor plast i havet har noe å si for deg.

Lignende saker