Se webinar i opptak: Miljøgifter – hvordan bruke forskningsresultatene

Publisert: 11. november 2020

Her kan du se opptak av webinaret som ble sendt fra Framsenteret 11. november.

https://vimeo.com/478173331

Gjennom forskningsprogrammet «Miljøgifter – effekter på økosystemer og helse» har Framsenteret i ti år skaffet og formidlet kunnskap om transport, opptak og effekter av miljøgifter i arktiske økosystemer, inkludert mennesker.

Programmet er spesielt tilpasset politikere, ansatte i norske forvaltningsinstitusjoner og andre beslutningstakere. Men det vil også ha stor interesse for andre.

Program

  • Torkjel Sandanger, professor UiT Norges arktiske universitet:
    Miljøgifter i mennesker de de siste 50 årene – endringer i nivåer og sammensetning og konsekvenser. Råd om hva politikere og andre beslutningstakere kan og bør gjøre
  • Heli Routti, forsker Norsk Polarinstitutt:
    Hvordan kan forskning på hval og isbjørn bidra til regulering av miljøgifter?
  • Marianne Karlsson, forsker NIVA – Norsk institutt for vannforskning:
    Fra arktisk forskning til global miljøpolitikk. Prosessen med å inkludere multi-stress i Stockholm konvensjonen.
  • Programleder: Helge M. Markusson, Framsenterets sekretariat.

Lignende saker