Reinen lager sporene sammen

Reinen liker å gå sammen. Derfor er det ganske lett å kjenne igjen sporene den setter. Lær mer om rein her!


Av: Helge Markusson // Framsenteret

Bilde av rein med kalv
Rein med kalv. Foto: Trond Johnsen.

I Norge finnes både villrein og tamrein. Villreinen lever på Svalbard og i fjellområdene sør for Trøndelag. Tamreinen finnes fra Hedmark og opp til Finnmark.

Om vinteren er rein er ofte på steder med lite snø. Om våren og sommeren er den i områder der snøen smelter tidlig. Der finner reinen mye god mat.

Foto av lav
God mat for reinen. Lav er en slags sopp som vokser helt nede på bakken. Foto: Helge M. Markusson/Framsenteret.

Vår og høst går reinene ut på myrene for å spise planter med saftige røtter. Om vinteren leter den etter lav og grønne plantedeler under snøen. Lav er en soppart som vokser helt nede på bakken.

Foto av rein som lager spor
Om vinteren graver reinene seg ned til maten. Foto: Jim Tovås Kristensen, Statsskog

Om sommeren har reinen en gråbrun pels mens om vinteren er den lysere. Noen reiner er nesten helt hvite. Hanreinen kalles bukk mens hunreinen kalles simle.

Villreinbukk med stort gevir. Foto: John Linnell, Norsk institutt for naturforskning.

Både bukkene og simlene har horn. De kalles gevir. Hannen er ganske mye større enn hunnen og har mye større gevir. De voksne bukkene mister gevirene seint på høsten. Det kalles for å felle gevir. Simlene beholder geviret over vinteren.

Reinen er et flokkdyr og man ser oftest spor av flere dyr sammen. Foto: Geir Vie
Om vinteren er reinbæsjen formet som små, litt flattrykte svarte kuler gjerne med en liten spiss i den ene enden. Foto: Ingrid Jensvoll.
Vår og høst er kulene mykere og klumper seg sammen i butte pølser. Foto: Ingrid Jensvoll.
På varme dager oppsøker reinen snøflekker for å kjøle seg ned og for å unngå insekter. Foto: Geir Vie.

Del gjerne

Det er helt i orden at du bruker denne artikkelen i for eksempel skolearbeidet, eller deler den med andre.

Mer om reinen og andre dyr som setter spor

Nettsiden SPOR tar for seg de vanligste dyreartene i nord og deres spor og sportegn. Den er også tilpasset undervisning i skolene, med oppgaver og spill.

Stikkord: