Regional konferanse: grønn verdiskapning i Arktis

Publisert: 8. april 2019

Klimapartnere Troms inviterer til regional konferanse for å styrke samarbeidet mellom offentlig forvaltning, akademia og næringsliv for grønn verdiskaping.

Formålet med konferansen er å synliggjøre grønt næringsliv i Arktis og løfte frem utfordringer og muligheter for bærekraftig utvikling i regionen. På konferansen møter du nordnorske bedrifter som deler sin erfaring hvordan de jobber med bærekraft og hvordan de har gjort dette til et konkurransefortrinn.

Forskningsmiljøet deler kunnskap om klimautfordringer i nord og hvordan vi bør planlegge og kan legge til rette for næringsutvikling ut fra bærekraftige hensyn. Kan dialog på tvers av sektorer, bransjer og forvaltningsnivå være nøkkelen til suksess? Meld deg på konferansen og finn ut hvordan.

Blant foredragsholderne finner du leder for Framsenterets forskningsledergruppe, Anita Evenset fra Akvaplan-niva, og forskningsdirektør ved Norsk institutt for naturforskning på Framsenteret, Cathrine Henaug. Klima og miljøminister Ola Elvestuen er en av de markante foredragsholderne.

Resultat fra dialogsesjonene og øvrige innspill fra konferansen tas med videre til regjeringens arbeid med nytt «Veikart for grønn konkurransekraft» og den nasjonale konferansen i juni.

Mobiliseringskonferansen i Tromsø er en av fem regionale konferanser landet rundt. Resultater og innspill fra disse regionale konferansene blir tema på nasjonal konferanse i regi av Regjeringen i juni.

Denne konferansen er et samarbeid mellom Miljødirektoratet og Klimapartnere Troms. Lokale samarbeidspartnere er KS, NHO og Framsenteret.

Lignende saker