Program: Framdagen, 17. november 2022

Publisert: 2. november 2022

Her finner du program og lenker for påmelding til Framdagen, Tromsø, 17. november 2022.  

Framdagen henvender seg til medlemmer i Framsenteret, brukere av forskningen, samarbeidspartnere og media. Årets program er i hovedsak orientert rundt de nye forskningsprogrammene. Første del av dagen har egne medlemmer som målgruppe mens vi i andre del retter oppmerksomheten på dialog mellom brukere og forskningsprogrammene.

Program

Del 1.

08:30 – 11:40: Framsenteret Tromsø, Lysgården og møterom Kompasset

08:30 -09:00. Frokost i Lysgården

09:00-09:10. Innledning Eldbjørg S. Heimstad, leder forskningsledergruppen

09:10-09:30. Forskning som grunnlag for forvaltning av Polhavet – SUDARCO Status og høydepunkter: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt.

09:30-09:35. Spray icing modelling, simulation, and risk-informed decision support for Arctic maritime industry: Masoud Naseri, Institutt for teknologi og sikkerhet, UiT Norges arktiske universitet.

09:35-09:55. Catchment to Coast – status og høydepunkter: Amanda Poste, Norsk institutt for vannforskning og Andre Frainer, Norsk institutt for naturforskning.

09:55-10:00. ArcticSeaRabbit – forskning på mønstre gjennom rom og tid i en tungt bifanget, men dårlig forstått bruskfisk: Claudia Junge og Romaric Jac, Havforskningsinstituttet

10:00 -10:10. Beinstrekk og kaffe

10:10 – 10:30. CLEAN – Samlede påvirkning og risiko forvaltning i Nordområdene: Raul Primicerio, UiT Norges arktiske universitet. Claudia Halsband, Akvaplan-niva. Dorte Herzke, Norsk institutt for luftforskning. Eirik Mikkelsen, Nofima.

10:30-10:35. AMINOR: FRAM Centre’s Research & Competence Building Network: Heli Routti, Norsk Polarinstitutt

10:35 – 10:55. Tanaprosjektet – status og foreløpige resultater: Martin Svenning, Norsk institutt for naturforskning.

10:55-11:00. The resilience of settlements. Interacting and negotiating with landslides, shore displacements and fluvial events in the inner Altafjord, northern Norway: Jan Magne Gjerde, Norsk institutt for kulturminneforskning.

11:00 – 11:20. Bærekraftig sirkulær matproduksjon i det grønne skifte: Lis Jørgensen og Katherine Dunlop, Havforskningsinstituttet

11:20 – 11:25. Hilsningstale fra Klima- og miljødepartementet: Aleksander Heen, statssekretær KLD (Senterpartiet)

11:25 -11:40. Oppsummering: Bo Andersen, leder Framsenterets styringsgruppe.

Programleder: Kathryn Donnelly

Påmelding til del 1 innen 14. november via denne lenka

Del 2:

Dialogmøte, Framsenteret Tromsø, møterom Kompasset, klokken 13:00 – 15:00

Lunch serveres i Lysgården klokken 12:30

Velkommen v/ leder i styringsgruppa, Bo Andersen

Innledning, ved FLG-leder, Eldbjørg Heimstad – kort om det overordna perspektivet.

Bærekraftig sirkulær matproduksjon i det grønne skifte: Katherine Mary Dunlop, Havforskningsinstituttet, nestleder i forskningsprogrammet CoastShift.

Fra fjell til fjord – Forskningsprogrammet C2C – ser på sammenhengen i økosystemene på en ny måte: André Frainer, Norsk institutt for naturforskning og Amanda Poste, Norsk institutt for vannforskning, ledere av forskningsprogrammet Catchment to Coast (C2C).

Bruk av vitenskap og samisk tradisjonell økologisk kunnskap: Martin Svenning, Norsk institutt for naturforskning, leder av forskningsprogrammet TANAelva

Forskning som grunnlag for forvaltning av Polhavet: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt, leder av forskningsprogrammet SUDARCO.

Samlet effekt og risiko forbundet med flere stressfaktorer i økosystemene i nordområdene: Raul Primicerio, UiT Norges arktiske universitet, leder av forskningsprogrammet CLEAN.

Oppsummering av møtet: Bo Andersen

Programleder: Helge M. Markusson

Påmelding til del 2 innen 14. november via denne lenka

 

Lignende saker