Polarnatta: Is i sikte!

Publisert: 20. januar 2020

Tokt i polarnatta med forskningsskipet Helmer Hanssen. Dette er niende året vi har tokt i området på denne tiden. Selv om vi i all hovedsak er biologer ombord som studerer biologiske prosesser i mørketiden, gjør vi også rutinemessige målinger av temperatur i fjordene. Målingene viser at både Isfjorden og Kongsfjorden er nesten fem grader kaldere nå i 2020 enn den var på samme tidspunkt i 2017, og fjorden er rett og slett i ferd med å fryse rundt oss!
Kongsfjorden i klarvær, måneskinn, nordlys og nyfrossen is. Foto: Malin Daase

I 2002 etablerte Scottish Association of Marine Science (SAMS) og Norsk Polarinstitutt et havobservatorium i Kongsfjorden. Observatoriet stod det første året ute bare I sommerhalvåret, men allerede fra høsten 2003 ble det videreført i samarbeid med UNIS. Fra 2005 og frem til i dag har observatoriet vært et samarbeid mellom UNIS, UiT Norges arktiske universitet og SAMS. Fra 2018 ble observatoriet en integrert del av den nasjonale forskningsinfrastrukturen SIOS. I denne perioden har vi bare ett år (2011) målt temperaturer som er omtrent like kalde som nå. Med tanke på skuter-folket i Longyearbyen er dette nok svært gode nyheter.

Figur: Data fra havobservatoriet i Kongsfjorden. Observatoriet ble etablert i 2002, og har gjort målinger kontinuerlig frem til august 2018. I denne perioden har vinter-temperaturen (gjennomsnitt for november-februar) økt med omtrent 0.2°C pr år.

Varmere hav

Vinteren 2005-6 fikk vi den første av flere episoder der relativt sett varmt Atlantisk vann fra Golfstrøm-systemet utenfor kom inn i fjordene på vestkysten. Dette gjorde at temperaturen det året steg markant om vinteren, og fjorden holdt seg langt over frysepunktet i fem vintre på rad. I 2011 var Kongsfjorden igjen relativt kald, mens det i alle år etter dette har temperaturene om vinteren ligget til dels langt over frysepunktet.

Dessverre ble observatoriet ødelagt i Januar 2019, noe som gjør at vi mistet data fra perioden August 2018 til Januar 2020. Vi vet derfor ikke med sikkerhet når og hvor sterkt nedkjølingen har foregått, men UNIS’ målinger fra Isfjorden indsikerer at i alle fall Isfjorden har blitt gradvis nedkjølt fra november 2019. Observatoriet er nå igjen i funksjon etter at det ble satt ut på årets polarnatt tokt, og vil forhåpentligvis også i fremtiden kunne gi gode og viktige målinger av bl a temperatur, våroppblomstring også i fremtiden.

Kaldere i år

Uansett underliggende mekanismer, så er i alle fall Kongsfjorden nå betydelig kaldere enn hva den har vært i samme periode i årene 2014-2017 (i 2018 og 2019 gikk ikke toktet inn i fjorden på Svalbard). I Isfjorden har vi nå temperaturer på omtrent -1°C i de øverste 40m av vannkolonnen, mens det inne i Billefjorden er -1.8°C ned til 50m (sjøvann fryser ved -1.8°C).

I Billefjorden har allerede isen begynt å legge seg til godt ut mot Skansen, selv om den brakk opp og blåste ut av fjorden et stykke innover mot Brucebyen mens vi jobbet i fjorden (selv om det ble påstått av enkelte på Facebook at Helmer Hanssen drev og brøytet opp is, gjorde vi faktisk ikke det – vi jobbet i iskanten og lå bare noen meter inn i isen mens den knakk opp og blåste utover i stormen). Under 50m finner vi fortsatt det relativt sett varme Atlanthavsvannet i hele Isfjorden. I Kongsfjorden ligger faktisk temperaturen ned mot -1.2°C i de øvre 200m, og fjorden er i ferd med å fryse flere steder rundt båten der vi jobber. Det varme Atlanterhavsvannet finner vi først under 250m dyp.

Figur: A: Temperatur profil fra Billefjorden, Isfjorden og Kongsfjorden Januar 2020. B: Sammenlikning av temperatur profiler tatt i Januar 2014-2017 og 2020 (rødt).

Første gang siden 2005

UNIS-ekspedisjon stopper på Sassenfjorden på vei til Billefjorden i April 2005. Foto: Malin Daase

Siste gang Isfjorden var skikkelig tilfrosset var vinteren 2004-05. Det året dro vi på feltarbeid fra UNIS inn til Billefjorden med skuter over sjøis hele veien inn til Adolfbukta. Om det blir et tilsvarende is-dekke i år også gjenstår selvsagt å se, selv om det nok er litt tvilsomt. Men det er helt klart gode muligheter for at både Isfjorden og Kongsfjorden vil fryse. Sjøvann fryser som kjent ved -1.8°C grad, og det er allerede et tykt lag av kaldt vann som isolerer mot varmen i Atlanterhavsvannet under.

Så selv om det nok trenges en litt lengre kald periode før det går an å kjøre skuter over til Blomstrand eller Skansen, så ligger i alle fall forholdene godt til rette for at det nye tiåret skal starte med en vinter der fjordene på nytt er dekket av is. Dessverre avlyses ikke klimakrisen med dette, da vi her snakker om lokale forhold og prosesser. Men vi håper vi kan dra på tur over et trygt isdekke den kommende vinteren!

Lignende saker