Nyhetsarkiv

Bærekraftig kråkebolleindustri?
11. juli 2017

Det er tema for et prosjekt ledet av Norsk institutt for vannforskning (NIVA), som en …

Klimaet på den russiske tundraen er i endring
10. juli 2017

Feltarbeid med nødvendig utstyr – som mygghatt. Her dokumenterer Dorothee Ehrich og en kollega hvilke …

Økosystemet i Barentshavet er i endring
3. juli 2017

Nedgangen i flere av de viktigste sjøfuglbestandene har fortsatt, som krykkje og lomvi, særlig i …

Bestanden av kortnebbgås øker
3. juli 2017 • www.nina.no
GLIDER: For økt marin kunnskap – helt uten bemanning!
22. juni 2017 • www.mynewsdesk.com

Kampen om Tanalaksen
21. juni 2017

Flere forskere ved NINA på Framsenteret bidrar med artikler om vassdraget i det populærvitenskapelige tidsskriftet Ottar …

Overvåker reinsdyr med telling og GPS-merking
16. juni 2017 • www.npolar.no

Vi drukner i havplast
16. juni 2017

Av Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt, og Usman Ahmad Mushtaq, styremedlem EAT Foundation Rask økonomisk …

Strålevernets forskning i Framsenteret
15. juni 2017

Medlemmene skal gjennom arbeidet i forskjellige forskningsprogrammer, på Framsenteret kalt flaggskip, levere data på effekter …

Årsmelding 2016
15. juni 2017 • ipaper.ipapercms.dk

Annual report 2016
14. juni 2017

Årsmelding 2016
14. juni 2017

Årsrapport 2016
14. juni 2017

Allaart vant formidlingskonkurranse
12. juni 2017

Lis Allaart er årets vinner av geoforskning.nos formidlingskonkurranse med sitt bidrag som "isbredetektiv". Under Forskningsdagene i september …

Smart timing hindrer gåsa i å ta såkornet
12. juni 2017

Hvis bonden timer pløyinga om våren kan det redusere avlingstapet, fastslår forskerne.Foto/frontfoto: Morten Günther, NIBIO. …

Disputerte med avhandling om miljøeffekter fra arktisk shipping
9. juni 2017

Fra venstre: Katrine Borgå, Lars-Henrik Larsen, Sigrun Jonasdottir, Stefano Peruzzi og Geir Rudolfsen (Foto: Anita …

25 år med havsamarbeid i nord
30. mai 2017 • www.npolar.no

What is sustainable harvest when the climate is changing?
30. mai 2017

Photo: Ruben Eidesen. Front photo: Elise Strømseng.   By: Åshild Ønvik Pedersen, Eva Fuglei and Øystein …

Barentshavet viktig for sårbare sjøfugler
29. mai 2017 • www.npolar.no

Ny avtale om internasjonalt forskningssamarbeid i Arktis
25. mai 2017

Norges utenriksminister, Børge Brende, undertegner "Avtale om styrking av internasjonalt arktisk vitenskapelig samarbeid.” Avtalen ble …

Droner overvåker sjøis
22. mai 2017 • norut.no

Kval skal skape engasjement om plastsøppel fra havet
22. mai 2017

Bidragsytere til utstillinga om plast i hav: Fra venstre: Geir Wing Gabrielsen (Norsk Polarinstitutt), Valentin …

Cruising in Svalbard: A student perspective
22. mai 2017 • www.unis.no
Et nytt regime for livet i arktiske havområder
22. mai 2017 • www.npolar.no
Mindre is tvinger isbjørn ut på nye jaktmarker
12. mai 2017 • www.npolar.no

Det grønne Arktis i et endret klima
12. mai 2017

Det vokser mange hundre mose og lavarter på Svalbard. Disse har en livsviktig funksjon for …

Arktiske avtaler
11. mai 2017

Av Alf Håkon Hoel, Fiskeriråd, Ambassaden i Washington DC Denne illustrerer et viktig utviklingstrekk: i …

Hvilke konsekvenser får klimaendringene for reindrifta?
8. mai 2017

Foto: God mattilgang er viktig for reinen under de lange flyttingene til sommerbeitet. Frontfoto: Store mengder …

What happened to the glacier?
5. mai 2017 • www.unis.no

«Fredrik» kom først fram til Karibien: – Har vært utrolig spennende
5. mai 2017

For fire måneder siden satelittmerket forskere ved UiT Norges arktiske universitet ti knølhvaler. Tre av dem …

Det nye Framsenteret i rute
4. mai 2017

De ansatte i Norsk institutt for luftforskning sin avdeling på Framsenteret er noen av de …

Skiller ny og gammel is i Arktis
3. mai 2017

To is-typer som Ane Schwenke Fors ønsker å klassifisere raskt og effektivt via radarbilder. Til venstre vises …

FAABulous fieldwork in Van Mijenfjorden
2. mai 2017 • www.unis.no
Har gitt det første snøkrabberådet
2. mai 2017 • www.imr.no

Nye spor i nord
2. mai 2017

Av Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt   Det bor ikke så mange mennesker i Nord-Norge, …

Torsken gyter i området som skal bli sjødeponi
24. april 2017 • www.imr.no

Kanarifuglen på Svalbard
21. april 2017

Av Jan-Gunnar Winther, direktør Norsk Polarinstitutt I gamle dager ble kanarifuglen brukt for å varsle …

Regjeringens nordområdestrategi
21. april 2017 • www.regjeringen.no

Skal beskytte Svalbards unike kulturminner med droner
19. april 2017

Smeerenburg er et populært mål for cruiseturister. Foran i bildet ligger restene etter en av …

Food and health security in the Norwegian–Finnish–Russian border region
19. april 2017

The reindeer that wander around the Norwegian–Finnish–Russian border provide meat that can be eaten locally …

Effekter av oljesøl på torsk i Lofoten
10. april 2017 • www.mynewsdesk.com
Polhavet ligner mer og mer på Atlanterhavet
10. april 2017 • forskning.no
Misund ny direktør i Norsk Polarinstitutt
5. april 2017 • www.regjeringen.no
Klar nedgang i arktisk fisk i Barentshavet
5. april 2017 • www.imr.no

Dobbel superduo i forskning
4. april 2017

Jasmine Nahrgang og Jørgen Berge traff hverandre på tokt i Arktis. Det har resultert i …

Fra folkets «ve og vel» til vitenskapelig tidsserie
3. april 2017

Skreifangst levert i Senjahopen.Foto: Gunnar Sætra​. Frontfoto: I Lofoten står skreien nesten helt inn til fjæresteinene …

Finner plastposer på 2500 meters dyp
30. mars 2017 • www.imr.no
What to do when facts are few
30. mars 2017 • norut.no

Livet under isen i Arktis
29. mars 2017

Av Vibeke Os, UiT Norges arktiske universitet Fysisk oseanograf Achim Randelhoff har i løpet av sitt …

Autumn courses 2017 open for application
28. mars 2017 • www.unis.no
Årsrapport for 2016 publisert
27. mars 2017 • www.npolar.no

Nedgang eller stabilisering av miljøgiftsnivå i norske havområder
20. mars 2017

Fra forskningstokt. Foto/frontfoto: Havforskningsinstituttet. Av Stepan Boitsov, Bjørn Einar Grøsvik og Jarle Klungsøyr, Havforskningsinstituttet Fisk …

Polar cod: Vulnerable to oil spills
17. mars 2017

Jasmine Nahrgang setting up the experiment with fertilised eggs of polar cod. Photo: Jørgen Berge/UIT. …

Det grønne Arktis – plantene i overvåking av økosystemet på land
15. mars 2017

Foto/frontfoto: Uten de næringsrike plantene ville ikke reinsdyr, gjess eller rype finnes på Svalbard. Fremtidig …

Bærekraftsmålene og havet
13. mars 2017

Av Alf Håkon Hoel, Fiskeriråd, Ambassaden Washington DC Brundtlandkommisjonen satte for 30 år siden spørsmål …

Det grønne Arktis preger Fram Forum 2017
13. mars 2017

Dette bildet fra den russiske tundraen pryder coveret på Fram Forum 2017. Foto: Zoia Vylka …

Kvinnesterke i polarområdene
9. mars 2017 • www.npolar.no
Glaciology students on field trip
6. mars 2017 • www.unis.no

Hvordan påvirker klimaendringene de som bor i nord?
6. mars 2017

Longyearbyen i november 2016. Seks plussgrader istedet for kald vinter. Frontfoto: Tromsø lufthavn på en …

Ytterligere nedgang i indeksen på NVG-sild
6. mars 2017 • www.imr.no
Polar stolthet sjøsatt
1. mars 2017 • www.npolar.no

Forskere tilbakeviser at reindrifta i Sverige er truet
22. februar 2017

Norske og svenske forskere sammenlignet og analysert fra den svenske reindrifta i to tidsperioder: 1945-1965 …

Seminar 2017: Sjøfugl og havmiljø
13. februar 2017 • www.seapop.no

Følg kvalens ferd fra yttersida av Troms til de karibiske øyer
10. februar 2017

Dette prosjektet inngår i Framsenterets forskningsprogram "Effekter av klimaendringer på fjord- og kystøkosystemer i nord" Nå …

Iskanten kan nå overvåkes automatisk
2. februar 2017 • met.no

Mikroskopisk alge kan være dårlig nytt for Arktis
1. februar 2017

Innsamling av plankton: Forskere i arbeid på isen under det seks måneder lange toktet.Foto: Mar …

Levende is
30. januar 2017 • uit.no

Mindre havis – mer miljøgifter i isbjørn
30. januar 2017

Fett er den viktigste kilden til energi i isbjørnkroppen, men miljøgifter kan påvirke fettlagring hos isbjørn …

About bamboo, ghost shrimps and a changing Arctic
25. januar 2017 • www.unis.no
– Polarfronten har forsvunnet
25. januar 2017 • uit.no

Klimarapport fra Davos
21. januar 2017

Næringslivstopper og statsråd Vidar Helgesen diskuterer grønn skipsfart under møtet i Davos. Av Jan-Gunnar Winther, …

SOS from the Arctic
21. januar 2017

Northern waters seen from the deck of RV G.O. Sars, operated by the Institute of …

Dette vinner vi når kråkebollene dør
18. januar 2017 • forskning.no

Når Tromsø får besøk
18. januar 2017

Under Arctic Frontiers inviteres folk fra hele verden for å få en virkelighetsbeskrivelse av hvordan …

Om bambus, spøkelseskreps og et Arktis i endring
13. januar 2017

Spøkelseskreps i tareskog fra Ny-Ålesund i Januar 2010. Foto: Geir Johnsen (NTNU/UNIS).  Av professorene Jørgen …

Tar «tempen» på 4000 år gamle kulturlag i Varanger
11. januar 2017

Foto: Sondene måler temperatur, redox og fuktighet i kulturlagene. Foto: Knut Pasche, NIKU I Varanger har …

Fram Forum Conference Edition 2017
10. januar 2017 • issuu.com

Livet i Arktis blir utfordret
6. januar 2017

Den vesle alkekongen sliter når sjøtemperaturen blir varmere og de energirike arktiske dyreplankton blir erstattet …

Bruk av utmarksbeite kan mer enn dobles
2. januar 2017 • www.nibio.no