Nyhetsarkiv

Solråd for vinterferien
18. februar 2010 • www.nrpa.no
Norske landskap i endring
18. februar 2010 • nina.no
Forsker på steikepanner med CSI-metoder
17. februar 2010 • nilu.no
Programmet for mars er klart
17. februar 2010 • nordlyspuls.no
Lahnstein på besøk
17. februar 2010 • www.nrpa.no

Renner tiden ut for et isgående fartøy?
17. februar 2010

I dag har Norge kun kystvaktskipet K/V Svalbard som kan operere i middels tung is. …

Vindusakvarium på Polaria
16. februar 2010 • polaria.no
Kunnskapsbasert forvaltning gir globale resultater
16. februar 2010 • www.forskningsradet.no
Gammel gift blir ny havn
16. februar 2010 •
Langsom kamp mot miljøgifter
16. februar 2010 • www.forskning.no
Presenterer «State of the World»
15. februar 2010 •
Alle stedsnavn i Troms er registrert
15. februar 2010 • www.statkart.no
Ny avtale mellom Forsvaret og Kystverket
15. februar 2010 • www.kystverket.no

Vil fortsette samlivet med forskerne
12. februar 2010

Rådgiver ved Kystverkets beredskapsavdeling i Tromsø, Kjersti Dale, viser fram beredskapslageret. Det opptar en hel …

Nye miljøgifter i rødrev
12. februar 2010 • npweb.npolar.no
Frykter et brunt Nord-Norge
11. februar 2010 • www.nrk.no
NorACIA-utredning: Godt nytt for gaupa
11. februar 2010 • dagenskommentar.origo.no

Hva skjer med lauvmakken i frostperioder?
10. februar 2010

Skader på skog forårsaka av lauvmakk, Ringvassøy i Troms, sommeren 2009. Foto: Helge M. Markusson, …

Ny brosjyre om vern av akutt forurensning
9. februar 2010 • www.kystverket.no

Delutredning lagt fram
9. februar 2010

Rapporten, som utgis i Norsk Polarinstitutts rapportserie, er forfattet av Harald Loeng, Geir Ottesen (Havforskningsinstituttet), …

Barnas vitenskapsdag på søndag
9. februar 2010 • polaria.no

Forsker på steikepanner
8. februar 2010

Et firkanta hull i ei steikepanne er faktisk en del av forskninga på det avanserte …

Amatørfotoutstilling i kafè
8. februar 2010 • polaria.no

Utvalgte arter skal vise klimaendringer
8. februar 2010

Foto: © Bjørn Frantzen, Norsk Polarinstitutt Det er nettsidene til Artsdatabanken – Nasjonal kunnskapskilde for …

Ny måletjeneste kan gi økt sikkerhet i Barentshavet
8. februar 2010 • www.kystverket.no
Unge forskere samarbeider med Russland
8. februar 2010 • npweb.npolar.no

Polarmiljøsenterets artikkelserie
5. februar 2010

                              …

Klimarelaterte utslipp på Svalbard øker
5. februar 2010 • nilu.no
Nedgang i antall ulykker med los
5. februar 2010 • www.kystverket.no

Følg villdyr på nett
4. februar 2010

Foto: NINA Dette er NINAs internettbaserte system for kartvisning av posisjoner fra dyr og fugler …

Nytt nettsted for kystsoneforvaltning
3. februar 2010 • www.kystverket.no
Klimamelding utsettes ett år
3. februar 2010 • www.forskning.no

Sjekk luftkvaliteten
2. februar 2010

I kuldeperioder med lite vind kan forurensinga øke i byer. Her er Tromsø i slutten …

Etterlyser en tydeligere nordområdestrategi
2. februar 2010 • www.nordlys.no

Steinrike nordområder
1. februar 2010

  Geofysisk feltarbeid i regi av Norges geologiske undersøkelse. Foto: NGU   Av Helga Pedersen, …

Selen Aurora døde
30. januar 2010 • www.polaria.no

Smelting gir mer landheving
28. januar 2010

Statens kartverk konkluderer i en rapport med at landhevinga på Svalbard skyldes issmelting. Her ser …

Klima – vi er på rett spor
27. januar 2010

Da Jonas Gahr Støre og Al Gore møttes på issmeltingskonferansen i Tromsø mars i fjor …

Etablering av nettverksgruppe for E-verk i Troms
27. januar 2010 • www.statkart.no
Ber om sertifisering av brønnborere
27. januar 2010 • www.ngu.no
Varmt om arktis under «Arctic Frontiers»
26. januar 2010 • www.itromso.no

Nordområdenes natur sårbar for olje
25. januar 2010

Trenyken i Lofoten er et av de sårbare områdene. Bildet er tatt i mars 2009 …

Polarmiljøsenteret AS
22. januar 2010

Polarmiljøsenteret AS har pr 1. januar 2010 følgende styre: Seniorrådgiver Aase Tveito, styreleder Seniorrådgiver Roy …

Kunstnere i polarforskernes rike
22. januar 2010

FOTO: Thomas Østbye: "Tarzan – The self dies not when the body is slain." , …

Navet i Nordområdepolitikken
22. januar 2010

Russiske vitenskapsfolk har lange tradisjoner innen forskning i arktiske områder som vi må ta på …

Slagkraftig program
22. januar 2010 • www.itromso.no
Informerer om ny havne- og farvannslov
22. januar 2010 • www.kystverket.no
Nye utredningsrapporter fra NorACIA
20. januar 2010 • npweb.npolar.no

Blått Polhav?
20. januar 2010

 PÅ TYNN IS: Langtidsovervåking av sjøis i Kongsfjorden på Svalbard. Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt. …

Kysten i bilder 2009: Våt bikkje til topps
20. januar 2010 • www.kystverket.no
Kulturskatter vaskes bort
19. januar 2010 • www.nordlys.no

Ny utstilling: kunnskapsbyen Tromsø
19. januar 2010

Tromsø er en by med et høyt kunnskapsnivå, og en del av Tromsøs kompetansearbeidsplasser viser …

Mindre snø i Øst-Antarktis
18. januar 2010 • npweb.npolar.no
Årets NO2-kvote allerede brukt opp
18. januar 2010 • nilu.no
Miljøgifter i skipsvrak
18. januar 2010 • www.kystverket.no
Isbjørnbæsj gir bakteriesvar
18. januar 2010 • www.forskning.no
Dårligere bærhøst i nord
14. januar 2010 • www.forskning.no
Polarmiljøsenteret vokser
14. januar 2010 • www.forskning.no
Sopptrussel på Svalbard
14. januar 2010 • www.forskning.no
Hvor er tjyvjoen om vinteren
14. januar 2010 • www.forskning.no
Forskning som gir rett til land og vann
14. januar 2010 • www.forskning.no
Havet stiger i nord
14. januar 2010 • www.forskning.no
Forsker for sikrere arktis
14. januar 2010 • www.forskning.no
Midt i miljøstormens øye
14. januar 2010 • www.forskning.no
Ny lauvmakkart spiser seg nordover
14. januar 2010 • www.forskning.no
Kystinfo mot nye høyder
13. januar 2010 • www.kystverket.no
Ny standard for marine kart
13. januar 2010 • www.forskning.no
SCANDLYNX lanserer nye nettsider
12. januar 2010 • scandlynx.nina.no
Sammendrag av glasiologenes feltsesong 2009/10
8. januar 2010 • npweb.npolar.no
Temasider om havnivå
23. desember 2009 • modx.catchmedia.no
Workshop om havner i nord
22. desember 2009 • www.kystverket.no
Miljøgifter – meir komplekse samanhengar enn vi trudde
18. desember 2009 • npweb.npolar.no
Fjordfiske under press
7. desember 2009 • www.forskning.no
Opplevelsesenteret Polaria
4. desember 2009 • polaria.no
Håndbok i kulturminneregistrering
2. desember 2009 • niku.no
Seminar om Antarktistraktaten
2. desember 2009 • npweb.npolar.no
Framme ved første boreområde
2. desember 2009 • npweb.npolar.no

Arctic Frontiers 2010
6. november 2009

lorum ipsum

Ny poltravers våren
6. november 2009

lorum ipsum

Forskning som gir rett til land og vann
30. oktober 2009

Arkelog ved NIKU/Polarmiljøsenteret, Stine Barlindhaug, bruker ny tilnærming til innsamling av data og visualisering av …

Fotogalleri: Jakta på lauvmakken
30. oktober 2009

Det er ikke et vakkert syn å se bjørka stå svart midt på sommeren, men …