Nyhetsarkiv

Sjøkreps elsker maneter
24. januar 2018

Sjøkreps: Ved å senke undervannskamera med teiner fylt med maneter klarte forskerne å konstatere at …

Urovekkende mye plast i Arktis
23. januar 2018 • www.npolar.no

Plastic litter in the Arctic environment
18. januar 2018

Ocean plastic pollution is a transboundary, complex, social, economic and environmental problem with no easy …

Varmere vintrer på Svalbard er ikke bra for plantene
18. januar 2018

Varmere vintre på Svalbard er ikke ensbetydende med et grønnere landskap. Det fastslår ny forskning, …

Utstilling om viktig samarbeid over landegrensene
15. januar 2018

I 1992 ble regjeringsavtalen om miljøvernsamarbeid mellom Norge og Russland undertegnet. Avtalen innebærer at landene …

Klimaendringer kan gi massedød av elvemusling over hele Europa
15. januar 2018

Klimaendringer og temperaturøkning endrer formen på elvemuslingens skall. Et fremtidig varmere klima kan gjøre at …

Kan være siste år med silde- og kvaleventyr i Troms-fjordene
12. januar 2018

Silde- og kvaleventyret i Troms kan være over for denne gang. (Foto: Gunnar Sætra / …

Dyreplankton i Arktis vil ha det mørkt!
11. januar 2018 • uit.no
Gammelt fjorddeponi fortsatt inntakt
11. januar 2018 • www.ngu.no
Ærfuglen har slitt i verdensarven
9. januar 2018 • nina.no
A taste for jellyfish
9. januar 2018 • www.mynewsdesk.com
Havsula trives i et stadig varmere Arktis
8. januar 2018 • www.npolar.no
Røya blir døgnvill i jula
2. januar 2018 • nina.no
Snø på hav-is forstyrrer isveksten i Polhavet
2. januar 2018 • www.npolar.no
Hornøya inn i fremtiden. Fugl og folk hånd i hånd
22. desember 2017 • brage.bibsys.no
Vil redde fjellreven i Varanger
21. desember 2017 • www.miljodirektoratet.no
Sju år med temperaturer over normalen på Svalbard
21. desember 2017 • forskning.no
Pengedryss til fremtidsrettet CO2-prosjekt
21. desember 2017 • uit.no
Klimagassen metan setter ny rekord
21. desember 2017 • www.framsenteret.no
Snø på hav-is forstyrrer isveksten i Polhavet
19. desember 2017 • www.npolar.no
Skal avsløre villaksens liv i havet
18. desember 2017 • www.imr.no
Gir klarsignal for Arven etter Nansen
15. desember 2017 • uit.no
Mikroplast i blåskjell langs hele kysten
11. desember 2017 • www.miljodirektoratet.no

Impacts of reduced sea-ice extent on Arctic marine mammals
11. desember 2017

The NPI seminar series aims at presentations of research and environmental issues relevant to the …

«Svalbard fra lufta» – lansert i Tromsø
11. desember 2017 • www.npolar.no
Havets grøde kan bli kystnæring
8. desember 2017 • www.nibio.no
Happy ending for hvaleventyret?
8. desember 2017 • uit.no

Sustainable development for the next generation: Call 88 – 18 – 48!
7. desember 2017

In this Side Event, we assemble scientist/researchers and business for a talk about how we …

Ny avtale om fiske i Polhavet – føre var prinsippet i praksis
7. desember 2017

 Frontfoto: Havforskningsinstituttet. Av Alf Håkon Hoel, Fiskeriråd, Ambassaden i Washington DC Sist uke ble sluttstrek …

Nordlig gyting gir mer småmakrell langs kysten
28. november 2017 • www.imr.no
Endringer i algeoppblomstring kan gi færre sjøfugler
28. november 2017 • www.npolar.no
Er nordnorske produkter litt bedre?
28. november 2017 • www.nibio.no

Varmere Barentshav betyr færre og mindre krykkjeegg
28. november 2017

Krykkja sliter: Forskere har funnet store variasjoner i egg- og kullstørrelse hos krykkjer på Hornøya. …

Klima endrer sammensetning og utbredelse av arter
21. november 2017

Klima endrer og påvirker sammensetning og utbredelse av arter. Derfor er det viktig å kjenne …

Ny metode for oppdatering av reindriftskart
20. november 2017 • www.nibio.no
Mikroplast spredt til havbunnen
20. november 2017 • www.ngu.no
Skal måle jordskjelv på verdens mest isolerte øy
20. november 2017 • www.npolar.no

Deanodat/Vestertana gjennom 12.000 år – en kulturhistorisk guide.
16. november 2017

Det er Stine Barlindhaug, NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning, og Steinar Pedersen som har …

Siste sang for hvalen?
13. november 2017 • uit.no
Toppskarv velger grunne kystområder
13. november 2017 • nina.no

Team Orcas – inpsirert av forskerne
7. november 2017

Hils på Team Orca fra Strønstad skole i Hadsel i Vesterålen. Team Orcas er et …

«Vårt hav» – en politisk genistrek
3. november 2017

Av Alf Håkon Hoel, Fiskeriråd, Ambassaden i Washington D.C. «Vårt hav» konferansene er en interessant …

Testar snøkrabbeteiner med lys
31. oktober 2017 • www.imr.no
Plast og mikroplast i dyr fra Norden
26. oktober 2017 • www.niva.no

Ny direktør ved Arktisk råd sekretariat
26. oktober 2017

Nina Buvang Vaaja ble onsdag morgen utnevnt som direktør på "Senior Arctic Officials’ meeting" i …

Ny direktør på Polaria
26. oktober 2017

54-åringen har ledet Ungt Entreprenørskap Troms de siste åtte årene, og har mange år bak …

Sminkegift sprer seg fra kloakken til fisken i Storvannet
26. oktober 2017

Foto/frontfoto: Modellene må sammenliknes med faktiske målinger for å finne ut om de er til …

Two peculiar acquaintances from the Svalbard fjords
17. oktober 2017 • www.unis.no

Nytt om grønlandshval og narhval i Svalbardområdet
17. oktober 2017

Grønlandshval i Framstredet.Foto: Kit Kovacs / Norsk PolarinstituttFrontfoto: Narhval i isen nord for Svalbard. Foto: Jon …

Nytt blått senter legges til Framsenteret
12. oktober 2017 • www.regjeringen.no

Framsenterforskere på NRK
4. oktober 2017

Å forske på ville dyr er krevende. I serien «Vill viten», som starter tirsdag 10. …

Økosystemtoktet: Bra med lodde i Barentshavet
4. oktober 2017 • www.imr.no

Skjær i sjøen i sjømatmarkedene
3. oktober 2017

Av Alf Håkon Hoel, Fiskeriråd, ambassaden i Washington DC Sjømat er en av de viktigste …

Hogst er et lovende forvaltningstiltak etter bjørkemålerutbrudd
26. september 2017

Larver av fjellbjørkemåler. Foto. Moritz Klinghardt. Frontfoto: Eksperimentell bjørkestubbe i Øst-Finnmark. Foto: Ole Petter Laksforsmo …

Plastforurensningen truer havmiljøet
25. september 2017

Av Geir Wing Gabrielsen, Seksjonsleder Miljøgifter, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Tromsø I dag utgjør verdensproduksjonen av plast …

Bli med på målerjakt med ny app
25. september 2017

På denne tiden av året kan du se gul frostmåler som voksen sommerfugl på jakt …

Arven etter Nansen er sikret
11. september 2017 • uit.no
Tilgang til forskningsstasjoner i Arktis
11. september 2017 • www.npolar.no

The blue and the green Arctic – challenges and opportunities
7. september 2017

  Outbreak Session: The blue and the green Arctic – challenges and opportunities  Arctic Circle, …

Gjør seg klar for ett år i Antarktis
7. september 2017 • www.npolar.no
Første funn av snøkrabbe nordvest for Svalbard
7. september 2017 • www.imr.no

Ny teknologi for miljøvennlig produksjon
7. september 2017

Masterstudent Jakob Reistad (t.v.) fra Norges arktiske universitet (UiT) sammen med bonde Stig Olsen i Malangen. …

Ny direktør på plass
1. september 2017 • www.npolar.no
Blir nabo til Framsenteret
1. september 2017 • www.regjeringen.no
Brå klimaskifte påvirker fuglene mest
1. september 2017 • www.npolar.no

Forskernatt med forskere og improgruppa Gratis Øl!
30. august 2017

Gratis Øl teatersportlag er en improteatergruppe med base i Tromsø. Gruppa holder et høyt nivå og …

Fritt Fram! Bli med på kunnskapsjakt på Framsenteret lørdag
30. august 2017

Lørdag 30. september, klokken 11.00 – 16.00 Gratis inngang! Bli med på kunnskapsjakta, vinn premier! …

Spill fotball for forskning!
29. august 2017

I september skal vi forske på kunstgress og på de små gummiknottene som finner veien …

Forskningskoordinator ved Framsenteret
29. august 2017 • stilling.forskning.no

Nå kommer forskerne fra Framsenteret!
28. august 2017

Hva gjør egentlig en geolog når hun forsker på Svalbard? Hva skjer med landskapet når …

Et varmere Arktis skaper trøbbel for de lokale artene
28. august 2017

Mindre is og mulig økt ressurstilgang vil kunne medføre økt skipstrafikk i Polhavet. Foto: Elvar …

Forskere tror isen på Grønland vil smelte raskere
28. august 2017 • www.npolar.no

Ny bok om snøugla
21. august 2017

Forskeren Karl-Otto Jacobsen, som arbeider ved Norsk institutt for naturforskning avdeling på Framsenteret, med den …

Snøkrabbens vei til Svalbard
21. august 2017

Snøkrabbe fra Raudfjorden på Svalbard. Foto: Fredrik Broms (Akvaplan-niva) Av Jørgen Berge (UiT Norges arktiske …

Ønsker storsatsning i Polhavet
17. juli 2017 • www.ngu.no

Vil bruke sang for å redde rypene
17. juli 2017

Forskere fra UiT setter ut lyttestasjoner som skal registrere spillet til rypestegger som hevder revir …

Kan kunnskap kutte forsøpling?
14. juli 2017

Litt av strandsøppelet fra Svalbard som ble gransket. Foto: Eirik Mikkelsen. Av Jannike Falk-Andersson, Norut …

Flere og lengre varmeperioder i Polhavet
12. juli 2017 • www.npolar.no