Leietakere på Framsenteret

Akvaplan-niva

BarentsWatch

AMAP Arctic Monitoring and Assessement Programme, sekretariat

Arktisk råds sekretariat

Arctic Frontiers sekretariat

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Framsenteret AS

Havforskningsinstituttet

The International Centre for Reindeer Husbandry

Kartverket

Kystverket

NGU – Norges geologiske undersøkelse

NILU – Norsk institutt for luftforskning

NINA – Norsk institutt for naturforskning

NIKU – Norsk institutt for kulturminneforskning

Norsk Polarinstitutt

Statsbygg nord, driftsavdeling

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Byggets historie

Første byggetrinn av Framsenteret (tidligere Polarmiljøsenteret) ble oppført av Statsbygg og sto ferdig høsten 1998. Oppdragsgiver var Miljøverndepartementet i forbindelse med Stortingets vedtak i 1993 om å flytte Norsk Polarinstitutt fra Oslo til Tromsø.

I 2018 tok vi bruk byggetrinn 2, og tilsammen disponerer vi nå 24.500 kvadratmeter fordelt på sju etasjer.

Framsenteret er arbeidsplassen til rundt 500 ansatte fra institusjonene og sekretariater listet opp her.

Andre sider
Ansatte, kontakt og fakturainformasjon

Her finner du oversikt over ansatte i Framsenteret AS, og ansatte i institusjoner som har kontorer i Framsenterets bygg i Tromsø.

Søk blant alle ansatte »

Møterom, arrangementer og kantine

Her finner du informasjon om vår kantine og vårt møte- og konferansesenter.

Møterom, arrangementer og kantine

Skoler og studenter

Lær mer om forskning og forvaltning av klima og miljø i nord. Vil du besøke oss, eller vil du vi skal komme på besøk? Framsenteret arrangerer og formidler forskjellige tilbud for unge og voksne.

Se alle aktiviteter her »

Media service

Vi er behjelpelig med blant annet tilgang til foto, kilder, og statistikk. Vi er også behjelpelig med å skaffe deg kontakt med relevante forskere. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Media service »

Nyhetsarkiv

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 21 medlemsinstitusjonene.

Se oversikten »