Frode Kjersem

Direktør

Epost
77 75 02 02
416 58 780

Helge M. Markusson

Formidlingskoordinator

Epost
77 75 02 06
480 91 373

Kathryn A. Donnely

Forskningskoordinator

Epost
77 75 02 04
908 51 867

Kurt Jakobsen

Resepsjonsmedarbeider

Epost
77 75 02 22

Hilde Folgerø

Økonomikonsulent

Epost
77 75 02 03

Hilde-Ann Walsø

Controller

Epost
77 75 02 05
908 44 446

Ansatte i institusjoner i Framsenterets bygg
Andre sider
Framsenteret, bygg

Framsenterets bygg ligger i Tromsø sentrum, vegg i vegg med Polaria. Bygget inneholder  laboratorier, kontorer, møte- og konferansefasiliteter, bibliotek, lager og annen infrastruktur som sørger for at vi kan drive best mulig forskning.

Les mer Framsenter-bygget »

Konferanser og arrangementer

Framsenteret er en internasjonal møteplass. Vårt konferansesenter inneholder møte- og konferansefasilteter i flere størrelser.

Konferanser og arrangementer

Skoler og studenter

Lær mer om forskning og forvaltning av klima og miljø i nord. Vil du besøke oss, eller vil du vi skal komme på besøk? Framsenteret arrangerer og formidler forskjellige tilbud for unge og voksne.

Se alle aktiviteter her »

Media service

Vi er behjelpelig med blant annet tilgang til foto, kilder, og statistikk. Vi er også behjelpelig med å skaffe deg kontakt med relevante forskere. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Media service »

Nyhetsarkiv

Les relevante artikler om forskning og forvaltning på klima og miljø i nordområdene. De fleste artiklene er produsert av oss, eller en av de 21 medlemsinstitusjonene.

Se oversikten »