Nytt Fram Forum: Isbreene smelter, og hva så?

Rekordstort i omfang med aktuell forskning på klima og miljø i nordområdene og polare strøk, det er den trettende utgaven av Fram Forum.

Ved brefronten er det veldig næringsrikt vann, og derfor samler det seg store mengder sjøfugler der. Foto: Geir Wing Gabrielsen/Norsk Polarinstitutt.
Av Helge M: Markusson, Framsenteret

Isbreer over hele Arktis smelter. Smeltevannet renner ut i fjorder, men vi vet lite om dens innvirkning på livet i havet. Å forstå hvordan marine organismer fra mikrober til pattedyr reagerer er avgjørende for bærekraftig forvaltning av disse områdene.

Dette er en av de markante artiklene i årets Fram Forum, som nå er tilgjengelig digitalt og på papir.

Viktig samarbeid

Artikkelen er typisk for innholdet i magasinet; forskere går sammen for å fortelle om felles forskning. Den nevnte artikkelen er resultatet av samarbeidet til en gruppe på 14 forskere fra sju land fordelt på fem institusjoner.

Samarbeid er også grunnlaget for det engelskspråklige forskningsmagasinet som utgis på vegne av forskningssamarbeidet som Framsenteret utgjør. FRAM – Nordområdesenter for klima og miljøforskning, i dagligtale Framsenteret, skal bidra med forskning som tar for seg utfordringene i nordområdene, både med hensyn til miljø- og samfunnsmessige konsekvenser. Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet.

Rolf A. Ims. Foto: Xavier Lambin

Profil

Årets profil i Fram Forum er professor Rolf Anker Ims, UiT Norges arktiske universitet. På 90-tallet, da han begynte å forske på effektene av klimaendring på naturen vår, var fagfeltet nytt og folk var skeptiske. Heldigvis har det endret seg gradvis, i takt med at vitenskapen har blitt sikrere.

– Det der at folk kjenner det på kroppen, at de føler at forskningen faktisk viser det de allerede ser og forsterker det, der har det skjedd en stor endring altså. Og det skyldes jo at klimaendringene har kommet mye lenger, altså at de er tydeligere enn før. Det gjør det lettere å være klimaforsker nå. For det var faktisk ikke så lett i starten, sier Ims.

Mange bidrag

Årets utgave av Fram Forum har bidrag fra over hundre ansatte fra 21 norske og internasjonale institusjoner:

Norsk Polarinstitutt. Akvaplan-niva. UiT Norges arktiske universitet. NIVA Norsk institutt for vannforskning. Havforskningsinstituttet. NILU, Framsenteret. Sekretariatet. NIBIO. NMBU, Meteorologiske Institutt. NORCE. NINA Norsk institutt for naturforskning. Polaria, University of Pennsylvania, USA. University of Liege, Belgia. Alfred Wegner Institute, Tyskland. Technical University of Denmark. Institute of Oceanology, Polish Academy of Science. Hummel Foundation for Sustainable Solutions, Nederland. University of Cape Town, South Africa. Vida Silvestre, Uruguay