Framsenteret får mer penger enn i fjor hvis det foreslåtte statsbudsjettet står seg. Vi fornøyd med at regjeringa fortsetter å prioritere samarbeidet, sier Bo Andersen, leder i styringsgruppa.

Blir foreslått statsbudsjett vedtatt innebærer det mer penger til forskninga i Framsenteret. Foto: Norsk Polarinstitutt.

I foreslått statsbudsjett, som ble lagt fram 6. oktober er det foreslått en bevilgning på til sammen 57,75 millioner kroner.

-Det er positivt at budsjettforslaget fra regjeringa gir en økning på om lag 3,5 millioner kroner til Framsentersamarbeidet sammenliknet med budsjettforslaget for inneværende år. Det sier leder for styringsgruppa i Framsenteret, Bo Andersen.

I Framsenteret samarbeides det i dag om åtte forskningsprogrammer- og prosjekter, samt formidling. Til sammen er det involvert over 300 forskere, teknikere og forskningsformidlere i dette arbeidet.

-Denne økningen innebærer en videreføring av den priskompensasjonen vi fikk i revidert budsjett i sommer. Dette innebærer at de løpende programmene stort sett kan fortsette sitt planlagte arbeide sjøl om kostnadsbildet er økt på grunn av den pågående prisstigningen. Styringsgruppa i samarbeidet er fornøyd med at regjeringa fortsetter å prioritere samarbeidet, sier Andersen.

Til neste år er det altså foreslått en bevilgning på til sammen 57,75 millioner kroner over budsjettet til Klima- og miljødepartementet til dette samarbeidet.

lignende nyheter