Norge får et nytt geopolitisk forskningssenter, der forskere fra UiT skal analysere stormakters spill i nordområdene.

UiT blir den arktiske partneren i Norges nye geopolitiske forskningssenter. I det nye senteret vil en rekke forskere ved UiT produsere og formidle ny kunnskap om geopolitikk og sikkerhetspolitikk i nordområdene. En av oppgavene til senteret blir å utvikle ny kunnskap og gi forskningsbaserte råd til norske utenrikspolitiske myndigheter.

Norges forskningsråd vil finansiere det nye senteret med 45 millioner kroner over seks år. UiT oppretter senteret sammen med Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), Fridtjof Nansens Institutt (FNI), Institutt for forsvarsstudier (IFS) og Universitetet i Oslo (UiO).

– Med politikere og andre beslutningstakere som en viktig målgruppe for forskningen fra det nye senteret, er jeg svært tilfreds med at UiT har lykkes med å jobbe et nordlig blikk inn i dette samarbeidet, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiT Norges arktiske universitet.

Les hele saken på UiTs nettsider

lignende nyheter