Gravmaterialet fra hvalfangertiden på Svalbard er helt unikt. De siste årene har Sysselmesteren på Svalbard gjennomført flere arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden. Hvilke resultater har vi fått?

Arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden, Svalbard. Foto: Lise Loktu / Sysselmesteren på Svalbard

Gravmaterialet fra hvalfangertiden på Svalbard er helt unikt. Ingen andre steder finnes det så mange bevarte graver som representerer den (mannlige delen av) europeiske befolkningen på denne tiden – på grunn av god bevaring i permafrosten og lite utbygging.

Klimaendringene gjør at gravene brytes ned raskere.
De siste årene har Sysselmesteren på Svalbard gjennomført flere arkeologiske utgravninger av hvalfangergraver i Smeerenburgfjorden. Hvilke resultater har vi fått?

Vi kan si så mye som at vi har fått mer presis kunnskap. For eksempel vet vi nå mer om:
• De enkelte hvalfangerens liv
• Opphav
• Helse og levevilkår
• Gravtradisjoner
• Organisering av gravfeltene på denne tiden

Arkeolog Lise Loktu:

Lise Loktu har mastergrad i arkeolog og jobber som seniorrådgiver ved Norsk Institutt for kulturminneforskning, nordområdeavdelingen på Framsenteret. I perioden 2016-2022 jobbet hun som arkeolog for Sysselmesteren på Svalbard, med ansvar for arkeologiske kulturmiljøer på øygruppen.

lignende nyheter