Forskerne kommer! på turné for tiende gang. Årets lag består av folk som kan masse om hav, havis, fjorder, arealbruk og kart.

Angelika Renner. Foto: HI

Visste du at over 70 prosent av jordas overflate er dekket av hav?

Øyvind Lundesgaard (øverste foto) og Angelika Renner er havforskere. De arbeider i henholdsvis Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet på Framsenteret i Tromsø.

I sine foredrag vil de blant annet forteller om hvordan det kalde, isdekte havet helt i nord er knyttet sammen med den globale sirkulasjonen i verdenshavene. Hvordan står det til med fjordene våre? Det får du vite mer om når vi er på turné i Troms og Nordland under forskningsdagene.

Du får også høre om verktøy og metoder forskerne bruker for å studere havet og havisen i Polhavet, og om Norges nye isbrytende forskningsskip, Kronprins Haakon.

Linda Aune-Lundberg. Foto: NIBIO

Lær mer om kart!

Hvordan arbeider forskere med å lage kart som kan brukes i arealplanlegging? Hvordan ser disse kartene ut? Og hvordan kan de brukes? Det skal Linda Aune-Lundberg fortelle mer om. Hun arbeider som forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø.

Arealplanlegging og samfunnsplanlegging skal ta hensyn til klima gjennom reduksjon av klimagassutslipp og tilpasning til forventede klimaendringer. Dette er lovpålagt. Arealplanlegging skal også bidra til å bevare og styrke naturen, samt sikre et godt oppvekstmiljø og friluftsliv. For å kunne gjøre denne planleggingen trengs det kart.

Spør og få svar!

Framsenteret skal bidra med forskning som tar for seg noen av utfordringene der vi bor – i nordområdene. Forskningen skal rettes mot de stadig mer sammensatte utfordringer innen klima og miljø hvor beslutninger i forvaltningen må tas under usikkerhet. Dette vil Helge Markusson fra Framsenteret fortelle mer om. I tillegg vil det bli samtaler med forskerne om hvordan du kan bli forsker, og mulighet for spørsmål.

lignende nyheter