Økt kunnskap om klima og miljø til folk flest, og ikke bare de som deltar på COP-26. Det er målet som et nasjonalt nettverk publikumsaktører har satt seg. Planen er å lage utstillinger som skal sendes rundt i landet.

Utstillingene skal spesielt rettes mot barn og unge og temaet er klima og miljø, i tråd med FN sine bærekraftsmål og i tråd med nye læreplaner.

Nettverket består av Klimahuset og Naturhistorisk museum i Oslo, Akvariet i Bergen, Framsenteret og Polaria i Tromsø, Vitensenteret i Trondheim og Atlanterhavsparken – Det norske akvariet – i Ålesund.

Samtlige organisasjoner er organisert som stiftelser, ikke kommersielle og har allerede i dag utstrakt samarbeid med utdanning og forskningsmiljøer.

I løpet av det siste året har nettverket samarbeidet om en plan for hvordan de kan nå ut til et bredt publikum. Sammen vil aktørene lage utstillinger som skal sendes ut på turné i de ulike byene og på den måten dekke hele landet.

Institusjonene har i dag i underkant av 1 400 000 besøkende, hvorav cirka 750 000 er betalende. Utstillingene skal til enhver tid være oppdaterte og aktuelle, i samarbeid med en lang rekke forskningsinstitusjoner.

Samarbeidet bidrar til et løft i den brede nasjonale klima og miljøforskninga og skaper samtidig samhandling med unge i utdanning.

Skisse til den planlagte utstillinga «Den fantastiske isen» som utvikles av Polaria. Design by SixSides.

-Etter halvannet år med pandemi ser vi at den digitale slitasjen er stor, og at suget etter levende publikumsopplevelser vil øke. Å fortelle folk flest om klima og miljø er viktig. Det er kostbart å utvikle ei utstilling, men når vi kan øke publikumstallet blir det mer interessant. Og ikke minst bærekraftig. Det sier leder for formidlingsgruppa i Framsenteret, Helge M. Markusson. Han er sammen med Anne Grete Johansen, direktør i Polaria, initiativtaker til prosjektet.

Meningen er at partnerne i løpet av tre år skal utvikle og produsere fem ulike utstillinger som skal sendes rundt i landet. Prosjektet er nå i finansieringsfasen. Den første utstillinga som er på beddingen planlegges av Polaria.

-Med vandreutstillingen «Den fantastiske isen» ønsker vi å skape fascinasjon og nysgjerrighet for isens mange egenskaper. Målgruppa er skolebarn og primært barn fra 8-10 år samt familier i fem ulike byer i Norge. Gjennom observasjon og deltagelse i et sanselig miljø, skal de besøkende lære om isens livgivende rolle i Arktis og dens viktighet for hele klodens klima. Vi vil sette søkelys på hva vi beholder ved å ta vare på, ikke hva vi mister, sier Anne Grete Johansen, direktør i Stiftelsen Polaria.

 

 

lignende nyheter