Møt oss i Tromsø på Framdagen og bli oppdatert på forskning på klima og miljø i nordområdene!

Framdagen henvender seg til medlemmer i Framsenteret, brukere av forskningen, samarbeidspartnere og media. Vi har satt sammen et program som skal bidra til ny kunnskap og økt tverrfaglig samarbeid.

Program

Sted: Lysgården, Framsenteret

11.00 – 13.00: Presentasjon av resultater fra utført forskning:

Innledning ved Aleksander Øren Heen (Sp) statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

 • CoastChange – Hvordan inkluderes klimaendringer i kommunal kystsoneplanlegging: Patrick Berg Sørdahl, NOFIMA.
 • FreshFate – Hva skjer når ferskvann møter saltvann langs kysten av Svalbard: Amanda Poste, NIVA – Norsk institutt for vannforskning.
 • Havisen i Polhavet, teknologi og styringssystemer – oppsummering fra forskningen i flaggskipet: Paul Dodd, Norsk Polarinstitutt.
 • Merverdi av samarbeidet i flaggskipet Miljøgifter – How to COPE? Ingjerd Sunde Krogseth, NILU – Norsk institutt for luftforskning.
 • På jakt etter plastsøppel i arktiske farvann: Katrine Husum, Norsk Polarinstitutt.
 • Fordeling av fiske-arter langs kysten av Nord-Norge: Ulf Lindstrøm og Raol Primicerio, Havforskningsinstituttet.
 • Status COAT – utviklingen av et prosjekt med lange linjer i Framsenteret: Leif Einar Støvern, UiT  Norges arktiske universitet.
 • Forskning og politikkutforming – studier av Minamata- og Stockholmkonvensjonen: Trude Borch, Akvaplan-niva.
13.30 – 15.00: Forskningssamarbeidet i Framsenteret i årene framover
 • Overordna føringer for Framsenterets forskningssamarbeid: Bo Andersen, leder i Framsenterets styringsgruppe.
 • Faglige satsinger, så langt som vi har kommet: Eldbjørg Heimstad, leder forskningsledergruppen i Framsenteret.
 • Kommentarer og tilbakemeldinger fra Klima og miljødepartementet, og andre brukere/interessenter.
15.00 – 17.00: Framsnakk!
 • Polarrekruttene – forskningsformidling med ung målgruppe. Anja Salo, Trine-Lise Sviggum Helgerud, Norsk Polarinstitutt, sammen med polarrekruttene Malin Kvaal Bergland og Øyvor Gjerde.
 • Et «nytt» Polaria trenger Framsenteret! Anne Grete Johansen, Polaria.
 • Savio & Holmsen. Utstillinga som trekker linjene fra pionerene til dagens forskning. Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt og Helge M. Markusson, Framsenteret.

Vi byr på litt mat og drikke som en avslutning på dagen. Velkommen!

lignende nyheter