FORSKNINGSDAGENE 2021: Hvordan skal man bruke arealer og hva går det på bekostning av? Det skal vi snakke om under Forskernatt i Narvik 24. september. Arrangementet vil bli strømmet.

Framsenteret, Narviksenteret, CICERO Senter for klimaforskning og NINA – Norsk institutt for naturforskning går i dybden på temaet og inviterer til en kveld med et panel bestående av eksperter på området. De vil snakke om arealbruk både i et globalt og lokalt perspektiv.

Arrangementet er en del av vårt engasjement under Forskningsdagene 2021 og er støttet av Norges forskningsråd.

Mange berørt

Vindkraftutbygging, turisme, industrivirksomhet og veibygging – disse aktivitetene står på dagsorden mange steder i nordområdene og handler blant annet om bruk av arealer. Ulike grupper har ofte ulike meninger om hva er den beste måten å bruke arealene til, noe som fører til uenighet i samfunnet og konflikter mellom gruppene. En pågående konflikt er ofte en hindring til samfunnsutvikling.

Hvordan skal man bruke arealer og hva går det på bekostning av? Hva bør prioriteres når man bestemmer formål med bruk av ulike arealer: lønnsomhet, miljø, bærekraftighet, rettigheter til enkelte grupper, politiske interesser eller noe annet? I hvilken grad er det mulig å tilfredsstille alle involverte parter?

Panelet

  • Lokale konflikter rundt arealbruk, menneskerettigheter og FN’s bærekraftmål – Eystein Markusson, direktør Narviksenteret.
  • Hovedfunn fra FNs Klimapanels spesialrapport om land og klima – Marianne Tronstad Lund, geofysiker og seniorforsker hos CICERO.
  • Bærekraftig arealbruk i nord. Mulig, eller en kilde til konflikt? – Cathrine Henaug, forskningssjef ved Norsk institutt for naturforsknings avdeling på Framsenteret.
  •  Byutvikling og redusert privatbilisme – Anders Tønnesen, samfunnsgeograf og seniorforsker hos CICERO.

Samtalen blir ledet av Hege Fantoft, CICERO.

Arrangementet vil bli strømmet, klikk på denne lenken for følge oss.

I etterkant inviterer vi til en sosial sammenkomst og uformell prat mellom forskere og publikum. Salg av drikke under hele arrangementet.

lignende nyheter