Et varmere klima fører til mindre permafrost. Det øker risikoen for stein- og jordskred.

12. august 2016 gikk det et stort steinskred i Isfjorden på Svalbard, 10 kilometer fra Longyearbyen. 300 000 kubikkmeter masse raste ut. (Svalbard). Foto: Reginald Hermanns / NGU

Global klimaoppvarming rammer hardest i Arktis. En konsekvens er mindre permafrost. Kontinuerlig, stabil permafrost kan fungere som lim som hjelper til med å forankre ustabile skråninger.

Nå registrerer forskerne i økende grad kollaps av slike skråninger, både på Svalbard og norsk fastland. Dette har skjedd før, men det er svært lenge siden. Ved å forske på avleiringene i slike skråninger kan forskerne konstatere at det var stor aktivitet etter den siste istiden, i form av mange ras.

Fjellskredavsetning med et volum på cirka 1 000 000 kubikkmeter fra et plutselig ras høsten 1986 / eller 1987 på østsiden av Porsangerfjorden. Foto: François Noël

Klimaoppvarminga vi opplever i dag fører til større aktivitet i nordlige områder, mennesker vil dermed være mer utsatt for jordskred og steinras.

Les mer i denne artikkelen i vårt engelskspråklige magasin, Fram Forum, skrevet av forskere fra Norges geologiske undersøkelse.

lignende nyheter