Gledelig budskap i starten av mørketiden. UiT Norges arktiske universitet har inngått avtale om kjøp av tomt like ved Framsenteret, for å bygge det nye universitetsmuseet i Tromsø. Og til neste år starter ombygginga av Polaria.

Det innebærer at dette området vil bli forsterket som et nordlig kraftsentrum for kunnskaps- og forskningsformidling, bestående av Framsenteret, Polaria, Hålogaland Teater, Universitetsmuseet, Tromsø kunstforening og studenthuset Driv.

Polaria bygges om

Polaria, som ligger vegg i vegg med Framsenteret, skal bygges om. Arbeidet er planlagt startet i 2021. Foto: Eirik Heim/Framsenteret.

Polaria står foran en storstilt ombygging, som vil starte i 2021.

– Utviklinga av de nye utstillingene i det utvikles i tett samarbeid med forskere og formidlere i institusjonene i FRAM – Nordområdesenter for klima- og miljøforsking. De planlegges ferdig i 2022/23, opplyser direktør i Polaria, Anne Grete Johansen.

I 2018 tok de ansatte i institusjonene som holder til Framsenteret i bruk byggetrinn 2. Her et det lagt til rette for utstrakt formidling, blant annet i form av utstillinger og arrangementer. Fra før av finnes biblioteket til Norsk Polarinstitutt, som ble tatt i bruk i 1998, i Framsenteret.

-Forskningsformidling er en sentral del i vårt oppdrag, og i da passer det som vil skje i Tromsø særdeles bra, sier leder i Framsenterets styringsgruppe, Bo Andersen.

Attraktiv tomt

Realiseringa av det det nye universitetsmuseet ligger litt lengre fram i tid enn planene til Polaria.

– Dette er en attraktiv tomt i hjertet av Tromsø. Her blir vi en del av et spennende kulturkvartal. Selv om vi har en egen tomt stående klar i Breivika, kjennes det riktig og fint å kunne følge opp de ønskene vi opplever at både byen og nasjonale myndigheter gjennom flere år har gitt uttrykk for i forhold til lokalisering, sier UiTs rektor Anne Husebekk.

– Vi setter nå vår lit til de folkevalgte i Tromsø kommune. Det er viktig at reguleringsplanen behandles våren 2021. Klarer vi det, er det håp om å få startbevilgning i statsbudsjettet for 2022, sier Husebekk.

Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen (t.v.), rektor Anne Husebekk og universitetsdirektør Jørgen Fossland på den nye museumstomta i Tromsø sentrum. Foto: Jonatan Ottesen/UiT

Statsbudsjettet 2022

For UiT og byggeprosjektet er det avgjørende at reguleringsplanen behandles i første del av 2021. Uten en ferdig regulert tomt er det ikke mulig å få startbevilgning fra Kunnskapsdepartementet og Stortinget.

– Dette er en stor og viktig satsting. Vi er glade for at universitetsledelsen har jobbet fram et sentrumsbasert museum. Vi vil selvsagt gjøre alt vi kan for å gi prosjektet en god og grundig politisk behandling og sikre at reguleringsplanen er ferdig tidsnok til å rekke statsbudsjettet for 2022, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i en pressemelding sendt ut av UiT.

Kulturelt samarbeid

Forskningsmiljøet i Framsenteret har over en lengre periode hatt et godt samarbeid med Hålogaland teater, Polstjerna, kunstforeninga, studenthuset Driv og utestedet Storgata camping. Nå arbeides det også hardt for å realisere et nytt konserthus i samme kvartal som sistnevnte. Skulle det bli en realitet er det nok mange som vil ha grunn til å være ekstra fornøyd med utviklinga.

lignende nyheter