Plastsøppel i havet er et enormt problem, og det er ingen tvil om at noe må gjøres. I oktober 2020 samlet vi en rekke eksperter på fagfeltet for å gi noen svar på spørsmålene: Hvor stort er problemet, hvor farlig er det og hva kan vi gjøre med det? Nå kan du se opptak av hele webinaret her.

Foredragsholdere:

Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis: Miljøproblemer i havene.

Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt: Hvordan påvirker plast sjøfugler og marine pattedyr.

Claudia Halsband, Akvaplan-niva: Mikroplast effekter på marine mikroorganismer.

Dorte Herzke, Norsk institutt for luftforskning: Hvordan påvirker miljøgifter i plast marine organismer.

Tanja Kögel, Havforskningsinstituttet: Hvordan påvirker mikroplast mennesker.

Kjersti Opstad Strand, Meteorologisk institutt: Hvordan spres plast i havet.

Frank Beuchel, Akvaplan-niva: Kartlegging av marint plastavfall ved bruk av satellitter, robotikk og maskinlæring.

Lene Buhl-Mortensen, Havforskningsinstituttet: Søppel på havbunn – Kilder og geografisk fordeling.

Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet: Overvåking av plast i Barentshavet.

Bo Eide, Tromsø kommune: Plastforurensning på nordnorske strender.

Evy Jørgensen, Miljødirektoratet/Norsk Polarinstitutt: Forvaltningens kunnskapsbehov om marin forsøpling og mikroplast.

Anne Katrine Normann, Senter for hav og Arktis: Plast på avveie er et globalt problem-Men mye kan gjøres i studier og arbeidsliv.

Oppsummering ved Geir Wing Gabrielsen.

Dette webinaret ble arrangert av FRAM – Nordområdsesenter for klima- og miljøforskning i samarbeid med TV-aksjonen 2020.

lignende nyheter