Plastsøppel i havet er et enormt problem, og det er ingen tvil om at noe må gjøres. Bli med på et webinar der vi har samlet en rekke eksperter på fagfeltet. Hvor stort er problemet, hvor farlig er det og hva kan vi gjøre med det?

Du kan se opptak av webinaret her:

 

Foredragsholdere:

Jan-Gunnar Winther, Senter for hav og Arktis: Miljøproblemer i havene.

Geir Wing Gabrielsen, Norsk Polarinstitutt: Hvordan påvirker plast sjøfugler og marine pattedyr.

Claudia Halsband, Akvaplan-niva: Mikroplast effekter på marine mikroorganismer.

Dorte Herzke, Norsk institutt for luftforskning: Hvordan påvirker miljøgifter i plast marine organismer.

Tanja Kögel, Havforskningsinstituttet: Hvordan påvirker mikroplast mennesker.

Kjersti Opstad Strand, Meteorologisk institutt: Hvordan spres plast i havet.

Frank Beuchel, Akvaplan-niva: Kartlegging av marint plastavfall ved bruk av satellitter, robotikk og maskinlæring.

Lene Buhl-Mortensen, Havforskningsinstituttet: Søppel på havbunn – Kilder og geografisk fordeling.

Bjørn Einar Grøsvik, Havforskningsinstituttet: Overvåking av plast i Barentshavet.

Bo Eide, Tromsø kommune: Plastforurensning på nordnorske strender.

Lise Langård, Miljødirektoratet: Forvaltningens kunnskapsbehov om marin forsøpling og mikroplast

Anne Katrine Normann, Senter for hav og Arktis: Plast på avveie er et globalt problem-Men mye kan gjøres i studier og arbeidsliv.

Oppsummering ved Geir Wing Gabrielsen.

Dette webinaret arrangeres av FRAM – Nordområdsesenter for klima- og miljøforskning i samarbeid med TV-aksjonen 2020.

lignende nyheter