Framsenterets engelskspråklige forskningsmagasin Fram Forum er nå klar med årets hovedutgave.

En imponerende samling fagfolk har bidratt for å kunne gi et best mulig bilde av forskning på klima- og miljø i nordområdene og Arktis.

Dette er den niende årgangen av magasinet

I alt har 78 forfattere (med tilhørighet i 16 ulike institusjoner), og omtrent like mange fotografer, bidratt til innhold i Fram Forum 2020. De fleste av artiklene har forfattere fra to eller flere institusjoner. Dette er helt i tråd med formålet til Framsenteret, nemlig å drive tverrfaglig forskning på klima- og miljø i nordområdene.

Slik kan du lese Fram Forum 2020:

Nett: framforum.com

Last ned Fram Forum i pdf-format

Les papirutgaven i issu.

På grunn av COVID19 har vi begrenset distribusjonen av papirutgaven. Serviceavdelingen i Framsenteret vil i løpet av tirsdag legge ut publikasjonen i resepsjonen

lignende nyheter